జన్మదిన శుభాకాంక్షలు

 

అవోపా హైదరాబాద్ అధ్యక్షుడు, ఇంజినీర్ శ్రీ రెనుకుంట్ల నమఃశివాయ గారికి పుట్టినరోజు శుభాకాంక్షలు.

కామెంట్‌లు