కొత్తకోట వాసవి మాతను దర్శించిన రాష్ట్ర AVOPA అధ్యక్షులు మలిపెద్ది శంకర్

 

 తేదీ 10.9.2021 రోజున కొత్తకోట ఆర్యవైశ్య సంఘము ఆధ్వర్యంలో వాసవి కన్యాకాపరమేశ్వరి దేవాలయం లో పూజ లో పాల్గొని పండితుల వేద ఆశీర్వాదం తో రాష్ట్ర AVOPA అధ్యక్షులు మలిపెద్ది శంకర్

కామెంట్‌లు