జన్మదిన శుభాకాంక్షలు

 

తెలంగాణ రాష్ట్ర అవోపా అధ్యక్షులు, న్యాయవాది శ్రీ గంజి స్వరాజ్యబాబు గారికి జన్మదిన శుభాకాంక్షలు తెలంగాణ రాష్ట్ర అవోపా మరియు అవోపా న్యూస్ బులెటిన్ తేలియజేయు చున్నవి. 

కామెంట్‌లు