జన్మదిన శుభాకాంక్షలు

 

తెలంగాణ రాష్ట్ర అవోపా సినియర్ ఉపాధ్యక్షుడు శ్రీ మలిపెద్ది శంకర్ గారికి తెలంగాణ రాష్ట్ర అవోపా మరియు అవోపా న్యూస్ బులెటిన్ శుభాకాంక్షలు తేలియజేయు చున్నవి.

కామెంట్‌లు