నివాళి


  అవోపా సభ్యుడు డాక్టర్ ఇ.లక్ష్మినర్సయ్య ఆకస్మిక మరణం చాలా దురదృష్టకరం మరియు విచారకరం. వారి ఆత్మ శివైఖ్య మొందాలని వారి కుటుంబ సభ్యులకు ఆత్మ స్థైర్యం కలగాలని అవోపా హబ్సిగూడా, తెలంగాణ రాష్ట్ర అవోపా మరియు అవోపా న్యూస్ బులెటిన్ అభిలశిస్తున్నవి.


కామెంట్‌లు