పెళ్లిరోజు శుభాకాంక్షలు

 

తెలంగాణ రాష్ట్ర అవోపా శాతవాహన ప్రాంత ఉపాధ్యక్షుడు శ్రీ జంధ్యం మధుకర్ దంపతులకు పెళ్లి రోజు శుభాకాంక్షలు


కామెంట్‌లు