పెళ్లిరోజు శుభాకాంక్షలు

 

తెలంగాణ రాష్ట్ర అవోపా ఉపాధ్యక్షుడు శ్రీ కలకొండ శ్రీనివాస్ దంపతులకు తెలంగాణ రాష్ట్ర అవోపా మరియు అవోపా న్యూస్ బులెటిన్ పెళ్లి రోజు శుభాకాంక్షలు తేలియజేయు చున్నవి.

కామెంట్‌లు