పెళ్లి రోజు శుభాకాంక్షలు

 

ఈ రోజు పెళ్లి రోజు వేడుకలు జరుపుకుంటున్న తెలంగాణ రాష్ట్ర అవోపా సంయుక్త కార్యదర్శి, న్యాయవాది ఖమ్మం వాస్తవ్యులు శ్రీ కొల్లూరి కృష్ణమూర్తి శ్రీమతి కొల్లూరి పావని దంపతులకు పెళ్లి రోజు శుభాకాంక్షలు తెలంగాణ రాష్ట్ర అవోపా మరియు అవోపా న్యూస్ బులెటిన్ తేలియజేయు చున్నవి. 

కామెంట్‌లు