పెళ్లిరోజు శుభాకాంక్షలు

 

జనగామ జిల్లా అవోపా  అధ్యక్షుడు శ్రీ గంగిశెట్టి ప్రమోద్ కుమార్ మరియు శ్రీమతి అనుజల పెళ్లి రోజు సందర్భంగా ఆ దంపతులకు తెలంగాణ రాష్ట్ర అవోపా మరియు అవోపా న్యూస్ బులెటిన్ పెళ్లి రోజు శుభాకాంక్షలు తేలియజేయు చున్నవి.

కామెంట్‌లు