జన్మదిన శుభాకాంక్షలు

 

పూర్వ ఆంధ్రప్రదేశ్ అవోపా ఉపాధ్యక్షుడు విశ్రాంత పోస్టుమాస్టర్ శ్రీ వల్లాల సత్తయ్య గారికి తెలంగాణ రాష్ట్ర అవోపా మరియు అవోపా న్యూస్ బులెటిన్ జన్మదిన శుభాకాంక్షలు తేలియజేయు చున్నవి.

కామెంట్‌లు