జన్మదిన శుభాకాంక్షలు

 

తెలంగాణ రాష్ట్ర అవోపా ఉపాధ్యక్షుడు విశ్రాంత డైరీ మ్యానేజర్ సహృదయుడు స్నేహశీలి శ్రీ సామా నారాయణ గారికి జన్మదిన శుభాకాంక్షలు తెలంగాణ రాష్ట్ర అవోపా మరియు అవోపా న్యూస్ బులెటిన్ తేలియజేయు చున్నవి. 

కామెంట్‌లు