వివాహ వార్షికోత్సవ శుభాకాంక్షలు

 

తెలంగాణ రాష్ట్ర అవోపా శాతవాహన రీజియన్ చైర్మన్ శ్రీ జంధ్యం మధుకర్ దంపతులకు తెలంగాణ రాష్ట్ర అవోపా మరియు అవోపా న్యూస్ బులెటిన్ అభినందనలు శుభాకాంక్షలు తేలియజేయు చున్నవి.

కామెంట్‌లు