పెళ్లిరోజు శుభాకాంక్షలు

 

ఈ రోజు 54 వ పెళ్లి రోజు వేడుకలు జరుపుకుంటున్న వరంగల్ జిల్లా అవోపా అధ్యక్షుడు, విశ్రాంత లైబ్రరీ ప్రొఫెసర్ శ్రీ కె. రమణయ్య దంపతులకు తెలంగాణ రాష్ట్ర అవోపా మరియు అవోపా న్యూస్ బులెటిన్ అభినందనలు తేలియజేయు చున్నవి.

కామెంట్‌లు