పెళ్లిరోజు శుభాకాంక్షలు

 

కరీంనగర్ టౌన్ అవోపా అధ్యక్షుడు శ్రీ కట్కూరి సుధాకర్ మరియు వారి ధర్మ పత్ని శ్రీమతి కట్కూరి శ్రీ దేవి దంపతులకు పెళ్లిరోజు శుభాకాంక్షలు తెలంగాణ రాష్ట్ర అవోపా మరియు అవోపా న్యూస్ బులెటిన్ తేలియజేయు చున్నవి. 

కామెంట్‌లు