నేటి పంచాంగం

 

*🌻*

తిథేశ్చ శ్రియ మాప్నోతి వారాదాయుష్యవర్ధనం నక్షత్రాత్ హరతే పాపం యోగాత్ రోగ నివారణం కరణాత్ కార్య సిధ్ధించ పంచాంగ ఫలముత్తమం

         *03- 04- 2021*

🔵శ్రీ శనైశ్చరప్రార్థన🔵

శ్లో||నీలాంజనసమాభాసం|

 రవిపుత్రం యమాగ్రజo |

ఛాయామార్తాండసంభూతంl

 తం నమామి శనైశ్చరం||

*🌌సంవత్సరం* : -శార్వరినామ సం||

*🌌ఉత్తరాయణం,శిశిర ఋతువు*..

*చాంద్రమానం*:ఫాల్గుణమాసం,

*సౌరమానం*:మీనమాసం,పంగుణీ నెల20.

   *🌌🌌పంచాంగం🌌🌌*

*🔵తిథి*:సప్తమి రాతె04:12

తదుపరి అష్టమి.

*🔵నక్షత్రం* :మూల రా02:37

తదుపరి పూర్వాషాడ.

*🔵యోగం*:వరీయాన్ రా08:56

తదుపరి పరిఘ.

*🔵కరణం*:విష్టి సా05:01

తదుపరి బవ 28:12:16*

తదుపరి బాలువ.

*🔵వారం*:శనివారము

🌞సూర్యోదయం 06:07:31

🌞సూర్యాస్తమయం 18:22:22

🌞పగటి వ్యవధి 12:14:50

🌚రాత్రి వ్యవధి 11:44:30

🌙చంద్రాస్తమయం 10:52:08

🌙చంద్రోదయం 24:15:14*

🌞సూర్యుడు:రేవతి

🌙చంద్రుడు:మూల

      *⭐నక్షత్ర పాదవిభజన⭐*

మూల1పాదం"యే"ఉ09:23

మూల2పాదం"యో "ప03:06

మూల3పాదం"భా"రా08:50

మూల4పాదం"భీ"రా02:37

*🔵వర్జ్యం*:సా04గం24ని నుండి05గం54ని వరకు.

*🔵అమృతకాలం*:రా01గం27ని నుండి02గం58ని వరకు.

*🔵దుర్ముహూర్తం*:ఉ06గం12ని నుండి07గం49ని వరకు.

  *🌌లగ్న&గ్రహస్థితి🌌*

*🐟మీనం*:రవి,బుధ,శుక్ర,ఉ06గం47ని

*🐐మేషం*:ఉ08గం34ని

*🐂వృషభం*=,కుజ,రాహు,ప10గం36ని

*👩‍❤‍💋‍👩మిథునం*:ప12గం48ని

*🦀కటకం*:ప02గం59ని

*🦁సింహం*=సా05గం03ని

*🧛‍♀కన్య*=రా07గం06ని

*⚖తుల*:రా09గం13ని

*🦂వృశ్చికం*:చంద్ర,కేతు,రా11గం25ని 

*🏹ధనుస్సు*:రాతె01గం33ని

*🐊మకరం*:గురు,శని,రాతె03గం26ని

 *🍯కుంభం*:రాతె05గం08ని

*🌻నేత్రం*:2,జీవం:0.

*🌻యోగిని*:తూర్పు.

*🌻గురుస్థితి*:తూర్పు.

*🌼శుక్రస్థితి*:మూఢం.

*⭐ దినస్థితి*:  సిద్ధయోగం పూర్తి.

       *🌌శనివారం🌌*

🌌రాహుకాలం:ఉ9గం||ల00 నుండి10గం||30నిllల వరకు

🌌యమగండం:మ1గం॥30నిIIనుండి3గం|lలవరకు,

🌌 గుళిక కాలం: ఉ6 గం|| నుండి7గం||30నిllలవరకు.

🌌వారశూల:తూర్పు దోషం(పరిహారం) పెరుగు

దక్షిణం శుభ ఫలితం.

         *🌌హారాచక్రం🌌*

 🌌శుభ హారలు🌌

పగలు              రాత్రి

7-8 గురు          7-8 చంద్ర

10-11 శుక్ర       9-10గురు

12-1 చంద్ర       12-1శుక్ర

2-3 గురు         2-3 చంద్ర

5-6 శుక్ర           4-5గురు

6⃣ -7⃣ ఉ - శని | రా బుధ

7⃣ -8⃣ ఉ - గురు | రా - చంద్ర

8⃣ -9⃣ ఉ - కుజ| రా - శని

9⃣ -🔟 ఉ - సూర్య| రా - గురు

🔟 -⏸ ఉ - శుక్ర | రా - కుజ

⏸ - 12ఉ - బుధ | రా - సూర్య

12 -1⃣మ - చంద్ర | రా - గురు

1⃣ -2⃣మ - శని | రా -. కుజ

2⃣ -3⃣మ - గురు| రా - సూర్య

3⃣_4⃣మ - కుజ | తె- శుక్ర

4⃣ -5⃣మ - సూర్య| తె- బుధ

5⃣_6⃣సా - శుక్ర | తె,-చంద్ర

🌌 చంద్ర, గురు, శుక్ర హోరలు శుభం

🌌 బుధ, కుజ హోరలు మధ్యమం

🌌 సూర్య, శని హోరలు అధమం

🌌అభిజిత్ లగ్నం:

 మిథునలగ్నం ప10గంl36ని॥నుండి 12గం||48నిll ల వరకు.

🌌2.గోధూళి ముహూర్తం: ఆవులు మేతకు వెళ్ళి తిరిగి వచ్చు సమయం  చాలాశ్రేష్టం.

సా 5గం||00ని॥ల నుండి 5గం॥45ని॥వరకు.

🌌3 శ్రాద్ద తిథి: ఫాల్గుణ బహుళ సప్తమి.

 🌌చెట్లను పెంచండి ఆరోగ్యాన్ని పొందండి🌌

కామెంట్‌లు