నేటి పంచాంగం


 🌻🌻

     *🌼26-04-2021🌼*

___________________ __

🌳🌹🌻శ్రీ శివ స్తుతి🌻🌹🌳

        ☘ శివ స్తుతి☘

శ్లో || వందేశంభుం ఉమాపతిం సుర

గురుం ,

వందే జగత్కారణం,

వందే పన్నగభూషణం మృగధరం,

వందే పశూనాం పతిం,

వందే సూర్య శశాంక వహ్ని నయనం,

వందే ముకుంద ప్రియం,

వందే భక్త జనాశ్రయం చ,

వరదం వందే శివం శంకరం.🙏🏿


తిథేశ్చ శ్రియ మాప్నోతి వారాదాయుష్యవర్ధనం నక్షత్రాత్ హరతే పాపం యోగాత్ రోగ నివారణం కరణాత్ కార్య సిధ్ధించ పంచాంగ ఫలముత్తమం

*స్వస్తిశ్రీ ప్లవనామ సంవత్సరం*

*ఉత్తరాయణం,వసంతఋతువు*

*🌼 చాంద్రమానం*:చైత్రమాసం.

*🌼సౌరమానం*:మేషమాసం,చిత్రినెల13తేది.

       *🏐పంచాంగం🏐*

*🌼తిథి*:శుద్ధ చతుర్దశి ప12:43

తదుపరి పౌర్ణమి.

*🌼నక్షత్రం*: చిత్ర రా11:04,

తదుపరి స్వాతి.

*🌼యోగం*: వజ్రం రా12:14

తదుపరి సిద్ధి.

*🌼కరణం*: వణిజ ప12:43,

తదుపరి విష్టి రా10:53,

తదుపరి బవ.

*🌼వారం*: సోమవారము

🌞సూర్యోదయం 05:54:00

🌞సూర్యాస్తమయం 18:25

🌞పగటి వ్యవధి 12:31:01

🌘రాత్రి వ్యవధి 11:28:29

🌙చంద్రోదయం 17:46

🌙చంద్రాస్తమయం 29:56

🌞సూర్యుడు: అశ్వని

🌙చంద్రుడు: చిత్ర

*⭐నక్షత్ర పాదవిభజన⭐*

చిత్ర1పాదం"పే"ఉ07:12

చిత్ర2పాదం"పో "ప12:31

చిత్ర3పాదం"రా"సా05:48

చిత్ర4పాదం"రీ "రా11:04

స్వాతి1పాదం"రూ"రాతె04:20

*🌼వర్జ్యం*:ఉ08గం17నిలనుండి 09గం47ని లవరకు.

*🌼అమృతకాలం*:సా05గం27నిలనుండి 06గం47ని లవరకు.

*🌼దుర్ముహూర్తం* :-ప12గం35నిలనుండి 01గం25నిలవరకు.

తిరిగి03గం04నిల నుండి 03గం//54ని//ల వరకు.

   *🌼లగ్న&గ్రహస్థితి🌼*

*🐐మేషం*:రవి,బుధ,శుక్ర,ఉ07గం04ని

*🐂వృషభం*:రాహు,ప09గం06ని

*👩‍❤‍💋‍👩మిథునం*:కుజ,ప11గం18

*🦀కటకం*:ప01గం29ని

*🦁సింహం*:ప03గం33

*🧛‍♀కన్య*=చంద్ర,సా05గం35ని

*⚖తులా*:రా07గం43ని

*🦂వృశ్చికం*:కేతు,రా09గం55పని 

*🏹ధనుస్సు*:రా12గం03ని

*🐊మకరం*:శని,రా01గం56ని 

*🍯కుంభం*:గురు,రాతె03గం38ని

*🐟మీనం*:రాతె05గం17ని

*🌻నేత్రం*:2,జీవం:1.

*🌻యోగిని*:దక్షిణం,పడమర.

*🌻గురుస్థితి*:తూర్పు.

*🌼శుక్రస్థితి*:మూఢం.

*⭐దినస్థితి*:ప్రబలారిష్ఠయోగం రా11గం04ని లవరకు,తదుపరి అమృతయోగం.

           *🌼సోమవారం🌼*

🌼రాహుకాలం:ప07గం||30 ని॥నుండి09గంllల వరకు,

🌼యమగండం:ప10గం||30 ని॥నుండి12గంllల వరకు,

🌼గుళికకాలం:మ1గం||30ని॥లనుండి3గం|lవరకు.

🌼వారశూల:తూర్పుదోషం

(పరిహారం)పెరుగు.దక్షిణం శుభఫలితం.

🌼🌼 శుభ హోరలు🌼🌼

పగలు                  రాత్రి

6-7 చంద్ర        6-7 శుక్ర

8-9 గురు        8-9 చంద్ర

11-12 శుక్ర    10-11 గురు

1-2 చంద్ర         1-2 శుక్ర

3-4 గురు         3-4 చంద్ర

- - - - - - -          5-6 గురు

         🌼హారాచక్రం🌼

6⃣ -7⃣ ఉ - చంద్ర| రా - శుక్ర

7⃣ -8⃣ ఉ - శని| రా - బుధ

8⃣ -9⃣ ఉ - గురు| రా - చంద్ర

9⃣ -🔟 ఉ - కుజ | రా - శని

🔟 -⏸ ఉ - సూర్య| రా - గురు

⏸ - 12ఉ - శుక్ర| రా - కుజ

12 -1⃣మ - బుధ| రా - శని

1⃣ -2⃣మ - చంద్ర| రా - గురు

2⃣ -3⃣మ - శని| రా - కుజ

3⃣_4⃣మ - గురు| తె-, సూర్య,

4⃣ -5⃣మ - కుజ| తె- శుక్ర

5⃣_6⃣సా - సూర్య | తె- బుధ

🌼చంద్ర,గురు,శుక్ర హోరలుశుభం

🌼 బుధ,కుజహోరలు మధ్యమం

🌼 సూర్య,శనిహోరలు అధమం

        *🌼విశేషం:🌼*

*🌼అభిజత్లగ్నం*:కటకలగ్నం ప11గం||18ని IIలనుండి 01గం||29ని॥ల వరకు.

🌼2.గోధూళిలగ్నం:సా 5గolIలనుండి 5గం॥45నిlIలవరకు.

*🌼3. శ్రాద్దతిథి*:చైత్ర శుద్ధ పౌర్ణమి.

        *"10సం లోపు పిల్లలను,60సం పైబడిన పెద్దవారిని ఇంట్లోనే ఉంచి కరోనావైరస్ బారి నుండి కాపాడుకుందాము"🙏*

కామెంట్‌లు