నేటి పంచాంగం

 

*🌼అందరికీ ప్లవ నామ  నూతన సంవత్సర* *ఉగాది శుభాకాంక్షలు🌼*

             *🌻🌻*

     *🌹13-04-2021🌹*

🌹🌹 శ్రీ అంగారక స్తుతి🌹🌹

శ్లో||ధరణీగర్భ సంభూతంl 

 విద్యుత్కాంతి సమప్రభంl

కుమారం శక్తిహస్తంl 

తం మంగళం ప్రణమామ్యహంll

🌹సంవత్సరం:-స్వస్తి శ్రీ *ప్లవ*

*🌹ఉత్తరాయణం,వసంతఋతువు .*

*చైత్రమాసం/మీనమాసం*/పంగుణి నెల31వతేది.

*తిథేశ్చ శ్రియ మాప్నోతి వారాదాయుష్యవర్ధనం నక్షత్రాత్ హరతే పాపం యోగాత్ రోగ నివారణం కరణాత్ కార్య సిధ్ధించ పంచాంగ ఫలముత్తమం*

 🌹🌹 పంచాంగం🌹🌹

*🛑తిథి*:శుద్ధ ప్రథమ ప10:16

తదుపరి విదియ.

*🛑నక్షత్రం* :అశ్వని ప02:18

తదుపరి భరణి.

*🛑యోగం*: విష్కంభం ప03:14

తదుపరి ప్రీతి.

*🛑కరణం*: బవ ప10:16

తదుపరి బాలువ రా11:30

తదుపరి కౌలువ.

*🛑వారం* :మంగళవారము

🌞సూర్యోదయం 06:01:10 🌞సూర్యాస్తమయం 18:23:16

🌞పగటి వ్యవధి 12:22:05 🌚రాత్రి వ్యవధి 11:37:18

🌙చంద్రోదయం 06:46:51 🌙చంద్రాస్తమయం 19:29:35

🌞సూర్యుడు:రేవతి

🌙చంద్రుడు:అశ్వని

    *⭐నక్షత్ర పాదవిభజన⭐*

అశ్వని3పాదం"చొ"ఉ07:34

అశ్వని4పాదం"లా"ప02:18

భరణి1పాదం"లి"రా09:02

భరణి2పాదం"లు"రాతె03:48

*🌹వర్జ్యం*:-ఉ08గం||35ని IIలనుండి 10గం||20నిIIల వరకు.

తిరిగి రా11గం||36ని IIలనుండి01గం||22నిIIల వరకు.

*🌹అమృతకాలం*:ఉపూ05గం||04ని IIలనుండి06గం||49నిIIల వరకు..

*🌹దుర్ముహూర్తం*:ఉ08గం||31ని IIలనుండి 09గం||20నిIIల వరకు.

తిరిగి రా11గం||02ని IIలనుండి11గం||49నిIIల వరకు.

   *🌹లగ్న&గ్రహస్థితి🌹*

*🐟మీనం*:,రవి,బుధ,ఉ06గం08ని

*🐐మేషం*:చంద్ర,శుక్ర,ఉ07గం55ని

*🐂వృషభం*:కుజ,రాహు,ప09గం57ని

*👩‍❤‍💋‍👩మిథునం*:ప12గం09

*🦀కటకం*:ప02గం20ని

*🦁సింహం*:సా04గం24ని

*🧛‍♀కన్య*:సా06గం26ని

*⚖తులా*:రా08గం33ని

*🦂వృశ్చికం*:కేతు,రా10గం46ని

 *🏹ధనుస్సు*:రా12గం53ని

*🐊మకరం*:శని,రాతె02గం47

*🍯కుంభం*:గురు,రాతె04గం29ని

*🌻నేత్రం*:0,జీవం:0.

*🌻యోగిని*:తూర్పు.

*🌻గురుస్థితి*:తూర్పు.

*🌼శుక్రస్థితి*:మూఢం.

*⭐ దినస్థితి*:సిద్ధయోగం పూర్తి.

    *🌹 మంగళవారం🌹*

🌺రాహుకాలo:మ3గం||నుండి4గంllల30నిllలవరకు.

🌺యమగండం:ఉ9గం॥లనుండి10గం||30ని॥ల వరకు .

🌺గుళికకాలం:మ12గం||లనుండి1గం||30నిllలవరకు .

🌹వారశూల:ఉత్తరం దోషం,(అవసరమనుకొంటే పాలుదానం చేయవలెను.)

తూర్పు శుభం.

🌺🌺శుభ హోరలు🌺🌺

పగలు                    రాత్రి

8-9 శుక్ర                7-8 గురు

10-11 చంద్ర         10-11 శుక్ర

12-1 గురు            12-1 చంద్ర

3-4 శుక్ర                2-3 గురు

5-6 చంద్ర               5-6 శుక్ర

🌺🌺దివా హోరాచక్రం🌺🌺

6⃣ -7⃣ పగలు - కుజ | రా - శని

7⃣ -8⃣ప - సూర్య | రా - గురు

8⃣ -9⃣ప - శుక్ర | రా - కు జ

9⃣ -🔟ప - బుధ | రా - సూర్య

🔟 -1⃣1⃣ప - చంద్ర | రా - శుక్ర

1⃣1⃣ -1⃣2⃣ప - శని | రా -బుధ.

1⃣2⃣ -1⃣ ప-గురు | రా సూర్య

1⃣ -2⃣ప - కుజ | రా - శుక్ర,

2⃣ -3⃣ప - సూర్య | రా -బుధ

3⃣ -4⃣ప - శుక్ర | రా - చంద్ర

4⃣ -5⃣ప - బుధ |తె- శని

5⃣ 6⃣ప - చంద్ర | తె - గురు.

🌻చంద్ర,గురు,శుక్ర హోరలు శుభం

🌻బుధ,కుజ హోరలు మధ్యమం  

🌻సూర్య శనిహోరలు అధమం.

*🌺1.అభిజిత్ లగ్నం*:మిథున లగ్నం ప09గం||57ని IIనుండి12గంl|09ని IIలవరకు,శుభం

2.గోధూళి ముహూర్తం:సా5 గoll00నిIIలనుండి 5గoll48ని॥ల

వరకు.

*🌹3. శ్రాద్దతిథి*:చైత్ర శుద్ధ విదియ.

కామెంట్‌లు