నేటి పంచాంగం

 

*✋✋*

       *🌻గురుస్తుతి🌻*

శ్లో llదేవానాంచ ఋషీణాంచ గురుం కాంచన సన్నిభం బుద్ధిమంతం త్రిలోకేశం తం నమామి బృహస్పతింll 


తిథేశ్చ శ్రియ మాప్నోతి వారాదాయుష్యవర్ధనం నక్షత్రాత్ హరతే పాపం  యోగాత్ రోగ నివారణం కరణాత్ కార్య సిధ్ధించ పంచాంగ ఫలముత్తమం

*🌻15-04-2021🌻*

  

🌻స్వస్తిశ్రీ ప్లవనామ సంll

🌻ఉత్తరాయణం.

🌻వసంతఋతువు

🌻చైత్రమాసం.

🌻చిత్రినెల/మేషమాసం 02వతేది.

    *🌻పంచాంగం🌻*

*🟡తిథి*: శుద్ధ తృతీయ ప03:26

తదుపరి చవితి.

*🟡నక్షత్రం*:కృత్తిక రా08:31

తదుపరి రోహిణి.

*🟡యోగం*: ఆయుష్మాన్ సా05:17

తదుపరి సౌభాగ్యం.

*🟡కరణం*:గర జి ప03:26

తదుపరి వణిజ రాతె04:46

తదుపరి విష్ఠి.

*🟡వారం*:గురువారము

🌞సూర్యోదయం 05:59:58 🌞సూర్యాస్తమయం 18:23:29

🌞పగటి వ్యవధి 12:23:30 🌚రాత్రి వ్యవధి 11:35:53

🌙చంద్రోదయం 08:03:45 🌙చంద్రాస్తమయం 21:06:10

🌞సూర్యుడు:అశ్వని

🌙చంద్రుడు:కృత్తిక.

    *⭐నక్షత్ర పాదవిభజన⭐*

కృత్తిక2పాదం"ఇ"ఉ06:56

కృత్తిక3పాదం"ఉ "ప01:43

కృత్తిక3పాదం"ఎ "రా08:31

రోహిణి1పాదం"ఒ"రాతె03:18

*🟡వర్జ్యం*:ఉపూ04గం51ని లనుండి 06గం37ని లవరకు.

 *🟡అమృతకాలం*:-03గం29ని లనుండి 05గం15ని లవరకు.

🌻దుర్ముహూర్తం:రా10గం||09ని IIలనుండి10గంll58ని||ల వరకు ,

తిరిగి ప03గం||04ని IIలనుండి03గం|54ని||ల వరకు.

   *🟡లగ్న&గ్రహస్థితి🟡*

*🐐మేషం*:రవి,శుక్ర,ఉ07గం47ని

*🐂వృషభం*:చంద్ర,రాహు,ప09గం49ని

*👩‍❤‍💋‍👩మిథునం*:కుజ ప12గం01

*🦀కటకం*:ప02గం12ని

*🦁సింహం*=సా04గం16ని

*🧛‍♀కన్య*:సా06గం18ని

*⚖తులా*:రా08గం25ని

*🦂వృశ్చికం*:కేతు,రా10గం38ని

*🏹ధనుస్సు*:రా12గం45ని

*🐊*మకరం*:శని,రాతె02గం39ని 

*🍯కుంభం*:గురు,రాతె04గం21ని

*🐟మీనం*:బుధ,రాతె06గం00ని

*🌻నేత్రం*:0, జీవం:1/2.

*🌻యోగిని*:దక్షిణం,తూర్పు.

*🌻గురుస్థితి*:తూర్పు.

*🌼శుక్రస్థితి*: మూఢం 30-04-2021 వరకు.

*⭐ దినస్థితి*:మరణయోగం పూర్తి.

     *🌻🌻గురువారం🌻🌻*

🌻రాహుకాలం: మ1గం|| 30ని Ilలనుండి3గం|lలవరకు.

🌻యమగండము :ఉ6 గం||లనుండి 7గoll30ని||లవరకు.

🌻గుళికకాలం:ఉ9గం||ల నుండి10గం||30నిllలవరకు.

రాహుకాల,యమగండములనుశుభకార్యములయందు.గుళికకాలంఅశుభకార్యములయందుపాటించవలయును.

🌻వారశూల:దక్షిణందోషం.తప్పనిసరి అయితే తైలదానం చేయాలి.పడమర శుభఫలితం,

   ☀🌞శుభ హోరలు🌞☀

పగలు              రాత్రి

6 -7 గురు         6-7 చంద్ర

9-10 శుక్ర           8-9 గురు

11-12 చంద్ర      11-12 శుక్ర

1 - 2 గురు          1 -2 చంద్ర

4-5 శుక్ర              3-4 గురు

    🌻🌻హోరా చక్రం🌻🌻

6⃣ -7⃣ ఉ గురు | రా చంద్ర

7⃣ -8⃣ ఉ కుజ | రా శని

8⃣ -9⃣ ఉ సూర్య | రా గురు

9⃣ -🔟 ఉ శుక్ర | రా కుజ

🔟 -⏸ ఉ బుధ | రా సూర్య

⏸ -1⃣2⃣ ఉ చంద్ర | రా శుక్ర

1⃣2⃣ -1⃣మ శని | రా కు జ

1⃣ -2⃣మ గురు | రా సూర్య

2⃣ -3⃣మ కుజ | రా శుక్ర

3⃣ -4⃣మ  సూర్య | తె బుధ

4⃣ -5⃣సా  శుక్ర | తె చంద్ర

5⃣ -6⃣సా బుధ | తె శని

🌻చంద్ర,గురు,శుక్రహోరలుశుభ

బుధ,కుజహోరలుమధ్యమ,

సూర్య,శనిహోరలుఅధమఫలములనుయిచ్చును.

విశేషం: 

*🌻1.అభిజిత్ లగ్నం* కటక లగ్నం ప12గంll01నిllల నుండి02గoll12ని॥వరకు.

*🌻2. గోధూళి ముహూర్తం* సా5గంll00నిIIనుండి5గం||48నిllల వరకు.

*🌻3. శ్రార్దతిథి*:.

కామెంట్‌లు