నేటి పంచాంగం


 *🌻🌻*

 *🌹27-04-2021🌹*

🌹🌹 శ్రీ అంగారక స్తుతి🌹🌹

శ్లో||ధరణీగర్భ సంభూతంl 

 విద్యుత్కాంతి సమప్రభంl

కుమారం శక్తిహస్తంl 

తం మంగళం ప్రణమామ్యహంll

🌹సంవత్సరం:-స్వస్తి శ్రీ *ప్లవ*

*🌹ఉత్తరాయణం,వసంతఋతువు .*

*చైత్రమాసం/మేషమాసం*/చిత్రి నెల14వతేది.

*తిథేశ్చ శ్రియ మాప్నోతి వారాదాయుష్యవర్ధనం నక్షత్రాత్ హరతే పాపం యోగాత్ రోగ నివారణం కరణాత్ కార్య సిధ్ధించ పంచాంగ ఫలముత్తమం*

 🌹🌹 పంచాంగం🌹🌹

*🌹తిథి*:శుద్ధ పూర్ణిమ ఉ09:00

తదుపరి బహుళ పాడ్యమి రాతె05:13,

తదుపరి విదియ.

*🌹నక్షత్రం*: స్వాతి రా08:07,

తదుపరి విశాఖ.

*🌹యోగం*: సిద్ధి రా08:01,

తదుపరి వ్యతీపాత్

*🌹కరణం*: బవ ఉ09:00

తదుపరి బాలువ రా07:07

తదుపరి కౌలువ రాతె05:13

తదుపరి తైతుల.

*🌹వారం* :మంగళవారము

🌹సూర్యోదయం 05:53:31

🌹సూర్యాస్తమయం 18:25

🌹పగటి వ్యవధి 12:31:40

🌘రాత్రి వ్యవధి 11:27:50

🌙చంద్రాస్తమయం 06:05:11

🌙చంద్రోదయం 18:48:10

🌞సూర్యుడు: అశ్వని

🌙చంద్రుడు:స్వాతి

*⭐నక్షత్ర పాదవిభజన⭐*

స్వాతి2పాదం"రే"ఉ09:36

స్వాతి3పాదం"రో "ప02:52

స్వాతి4పాదం"తా"రా08:07

విశాఖ1పాదం''తీ"రా01:22

*🌹వర్జ్యం*:-ఉపూ04గం||33ని IIలనుండి 06గం||03నిIIల వరకు.

తిరిగి రాతే02గం||59ని IIలనుండి04గం||29నిIIల వరకు.

*🌹అమృతకాలం*:ప01గం||33ని IIలనుండి03గం||03నిIIల వరకు..

*🌹దుర్ముహూర్తం*:ఉ08గం||26ని IIలనుండి 09గం||15నిIIల వరకు.

తిరిగి రా11గం||00ని IIలనుండి11గం||46నిIIల వరకు.

   *🌹లగ్న&గ్రహస్థితి🌹*

*🐐మేషం*:రవి,బుధ,శుక్ర,ఉ07గం00ని

*🐂వృషభం*:రాహు,ప09గం02ని

*👩‍❤‍💋‍👩మిథునం*:కుజ,ప11గం14

*🦀కటకం*:ప01గం25ని

*🦁సింహం*:ప03గం29ని

*🧛‍♀కన్య*:సా05గం31ని

*⚖తులా*:చంద్ర,రా07గం39ని

*🦂వృశ్చికం*:కేతు,రా09గం51ని

 *🏹ధనుస్సు*:రా11గం59ని

*🐊మకరం*:శని,రా01గం52

*🍯కుంభం*:గురు,రాతె03గం34ని

*🐟మీనం*:,రాతె05గం13ని

*🌻నేత్రం*:2,జీవం:1.

*🌻యోగిని*:దక్షిణం.

*🌻గురుస్థితి*:తూర్పు.

*🌼శుక్రస్థితి*:మూఢం.

*⭐ దినస్థితి*:సిద్ధయోగం రా08గం07ని లవరకు, తదుపరి మరణయోగం.

    *🌹 మంగళవారం🌹*

🌺రాహుకాలo:మ3గం||నుండి4గంllల30నిllలవరకు.

🌺యమగండం:ఉ9గం॥లనుండి10గం||30ని॥ల వరకు .

🌺గుళికకాలం:మ12గం||లనుండి1గం||30నిllలవరకు .

🌹వారశూల:ఉత్తరం దోషం,(అవసరమనుకొంటే పాలుదానం చేయవలెను.)

తూర్పు శుభం.

🌺🌺శుభ హోరలు🌺🌺

పగలు                    రాత్రి

8-9 శుక్ర                7-8 గురు

10-11 చంద్ర         10-11 శుక్ర

12-1 గురు            12-1 చంద్ర

3-4 శుక్ర                2-3 గురు

5-6 చంద్ర               5-6 శుక్ర

🌺🌺దివా హోరాచక్రం🌺🌺

6⃣ -7⃣ పగలు - కుజ | రా - శని

7⃣ -8⃣ప - సూర్య | రా - గురు

8⃣ -9⃣ప - శుక్ర | రా - కు జ

9⃣ -🔟ప - బుధ | రా - సూర్య

🔟 -1⃣1⃣ప - చంద్ర | రా - శుక్ర

1⃣1⃣ -1⃣2⃣ప - శని | రా -బుధ.

1⃣2⃣ -1⃣ ప-గురు | రా సూర్య

1⃣ -2⃣ప - కుజ | రా - శుక్ర,

2⃣ -3⃣ప - సూర్య | రా -బుధ

3⃣ -4⃣ప - శుక్ర | రా - చంద్ర

4⃣ -5⃣ప - బుధ |తె- శని

5⃣ 6⃣ప - చంద్ర | తె - గురు.

🌻చంద్ర,గురు,శుక్ర హోరలు శుభం

🌻బుధ,కుజ హోరలు మధ్యమం  

🌻సూర్య శనిహోరలు అధమం.

*🌺1.అభిజిత్ లగ్నం*:కటక లగ్నం ప11గం||14ని IIనుండి01గంl|25ని IIలవరకు,శుభం

2.గోధూళి ముహూర్తం:సా5 గoll00నిIIలనుండి 5గoll48ని॥ల

వరకు.

*🌹3. శ్రాద్దతిథి*:చైత్ర బహుళ పాడ్యమి.

కామెంట్‌లు