నేటి పంచాంగం

 

*✋✋*

       *🌻గురుస్తుతి🌻*

శ్లో llదేవానాంచ ఋషీణాంచ గురుం కాంచన సన్నిభం బుద్ధిమంతం త్రిలోకేశం తం నమామి బృహస్పతింll 


తిథేశ్చ శ్రియ మాప్నోతి వారాదాయుష్యవర్ధనం నక్షత్రాత్ హరతే పాపం  యోగాత్ రోగ నివారణం కరణాత్ కార్య సిధ్ధించ పంచాంగ ఫలముత్తమం

*🌻01 -04-2021🌻*

  

🌻స్వస్తిశ్రీ శార్వరినామ సంll

🌻ఉత్తరాయణం.

🌻శిశిరఋతువు

🌻ఫాల్గుణమాసం.

🌻పంగుణినెల/మీనమాసం 18వతేది.

    *🌻పంచాంగం🌻*

*🟡తిథి*:బహుళ చతుర్ధి ప10:59

తదుపరి పంచమి.

*🟡నక్షత్రం*:విశాఖ ఉ07:20

తదుపరి అనూరాధ రాతె05:18

తదుపరి జ్యేష్ఠ.

*🟡యోగం*:వజ్రం ఉ06:12

తదుపరి సిద్ధి రా02:44

తదుపరి 

*🟡కరణం*:బాలువ ప10:59

తదుపరి కౌలువ రా09:33

తదుపరి తైతుల.

*🟡వారం*:గురువారము

🌞సూర్యోదయం 06:08:51

🌞సూర్యాస్తమయం 18:22:13

🌞పగటి వ్యవధి 12:13:21

🌚రాత్రి వ్యవధి 11:45:58

🌙చంద్రాస్తమయం 09:00:40

🌙చంద్రోదయం 22:10:22

🌞సూర్యుడు:రేవతి

🌙చంద్రుడు:విశాఖ

         *⭐నక్షత్ర పాదవిభజన⭐*

విశాఖ4పాదం"తో"ఉ07:20

అనూరాధ1పాదం"నా"ప12:47

అనూరాధ2పాదం"నీ"సా06:16

అనూరాధ3పాదం"నూ "రా11:46

అనూరాధ4పాదం"నే"రాతె05:18

*🟡వర్జ్యం*:ప03గం40ని లనుండి 05గం10ని లవరకు.

 *🟡అమృతకాలం*:-రా12గం40ని లనుండి 02గం10ని లవరకు..

🌻దుర్ముహూర్తం:ప10గం||15ని IIలనుండి11గంll04ని||ల వరకు ,

తిరిగి ప03గం||06ని IIలనుండి03గం|55ని||ల వరకు.

   *🟡లగ్న&గ్రహస్థితి🟡*

*🐟మీనం*:రవి,బుధ,శుక్ర,ఉ06గం55ని

*🐐మేషం*:ఉ08గం42ని

*🐂వృషభం*:కుజ,రాహు,ప10గం44ని

*👩‍❤‍💋‍👩మిథునం*: ప12గం56

*🦀కటకం*:ప03గం07ని

*🦁సింహం*=సా05గం11ని

*🧛‍♀కన్య*:రా07గం13ని

*⚖తులా*:రా09గం21ని

*🦂వృశ్చికం*:కేతు,చంద్ర,రా11గం33ని

*🏹ధనుస్సు*:రా01గం41ని

*🐊*మకరం*:గురు,శని,రాతె03గం34ని 

*🍯కుంభం*:రాతె05గం16ని

*🌻నేత్రం*:2, జీవం:1.

*🌻యోగిని*:ఆకాశం.

*🌻గురుస్థితి*:తూర్పు.

*🌼శుక్రస్థితి*: మూఢం 30-04-2021 వరకు.

*⭐ దినస్థితి*:సిద్ధయోగం పూర్తి.

     *🌻🌻గురువారం🌻🌻*

🌻రాహుకాలం: మ1గం|| 30ని Ilలనుండి3గం|lలవరకు.

🌻యమగండము :ఉ6 గం||లనుండి 7గoll30ని||లవరకు.

🌻గుళికకాలం:ఉ9గం||ల నుండి10గం||30నిllలవరకు.

రాహుకాల,యమగండములనుశుభకార్యములయందు.గుళికకాలంఅశుభకార్యములయందుపాటించవలయును.

🌻వారశూల:దక్షిణందోషం.తప్పనిసరి అయితే తైలదానం చేయాలి.పడమర శుభఫలితం,

   ☀🌞శుభ హోరలు🌞☀

పగలు              రాత్రి

6 -7 గురు         6-7 చంద్ర

9-10 శుక్ర           8-9 గురు

11-12 చంద్ర      11-12 శుక్ర

1 - 2 గురు          1 -2 చంద్ర

4-5 శుక్ర              3-4 గురు

    🌻🌻హోరా చక్రం🌻🌻

6⃣ -7⃣ ఉ గురు | రా చంద్ర

7⃣ -8⃣ ఉ కుజ | రా శని

8⃣ -9⃣ ఉ సూర్య | రా గురు

9⃣ -🔟 ఉ శుక్ర | రా కుజ

🔟 -⏸ ఉ బుధ | రా సూర్య

⏸ -1⃣2⃣ ఉ చంద్ర | రా శుక్ర

1⃣2⃣ -1⃣మ శని | రా కు జ

1⃣ -2⃣మ గురు | రా సూర్య

2⃣ -3⃣మ కుజ | రా శుక్ర

3⃣ -4⃣మ  సూర్య | తె బుధ

4⃣ -5⃣సా  శుక్ర | తె చంద్ర

5⃣ -6⃣సా బుధ | తె శని

🌻చంద్ర,గురు,శుక్రహోరలుశుభ

బుధ,కుజహోరలుమధ్యమ,

సూర్య,శనిహోరలుఅధమఫలములనుయిచ్చును.

విశేషం: 

*🌻1.అభిజిత్ లగ్నం* మిథున లగ్నం ప10గంll44నిllల నుండి12గoll56ని॥వరకు.

*🌻2. గోధూళి ముహూర్తం* సా5గంll00నిIIనుండి5గం||48నిllల వరకు.

*🌻3. శ్రార్దతిథి*: ఫాల్గుణ  బహుళ పంచమి.

కామెంట్‌లు