నేటి పంచాంగం

 

🌻🌻

     *🌹14-03-2021🌹*

        *🌹సూర్య ప్రార్థన🌹*

శ్లో ||ఉదయగిరిముపేతం భాస్కరం పద్మహస్తంl

సకలభువననేత్రం నూత్నరత్నోపధేయంll

తిమిరకరిమృగేంద్రం బోధకం పద్మినీనాంl

సురవరమభివంద్యం సుందరం విశ్వరూపంll


తిథేశ్చ శ్రియ మాప్నోతి వారాదాయుష్యవర్ధనం నక్షత్రాత్ హరతే పాపం యోగాత్ రోగ నివారణం కరణాత్ కార్య సిధ్ధించ పంచాంగ ఫలముత్తమం

*🌹స్వస్తి శార్వరినామ* సం||

*ఉత్తరాయణం,శిశిరఋతువు.*

 *🛑చాంద్రమానం:ఫాల్గుణమాసం.*

*🛑సౌరమానం:కుంభమాసం/మాసి నెల30.*

     *🌹🌹 పంచాంగం🌹🌹*

*🛑తిథి*:శుద్ధ ప్రథమ సా05:05

తదుపరి విదియ.

*🛑నక్షత్రం*: ఉత్తరాభాద్ర రా02:18

తదుపరి 

*🛑యోగం*: శుభం ఉ07:37

తదుపరి శుక్లం.

*🛑కరణం*: బవ 17:05:36

తదుపరి బాలువ 29:53:51*

తదుపరి కౌలువ.

*🛑వారం* :ఆదివారము

🌞సూర్యోదయం 06:20:53

🌞సూర్యాస్తమయం 18:20:50

🌞పగటి వ్యవధి 11:59:56

🌚రాత్రి వ్యవధి 11:59:24

🌙చంద్రోదయం 06:58:54

🌙చంద్రాస్తమయం 19:14:31

🌞సూర్యుడు:పూర్వభాద్ర

🌞చంద్రుడు:ఉత్తరాభాద్ర

     *⭐నక్షత్ర పాదవిభజన⭐*

ఉభాద్ర1పాదం"దూ"ఉ06:47

ఉభాద్ర2పాదం"థ"ప01:16

ఉభాద్ర3పాదం"ఝ "రా07:46

ఉభాద్ర4పాదం"త్ర"రా02:18

*🌹వర్జ్యం*:ప10గం||00నిIIల నుండి 11గం||42నిIIల వరకు.

*🌹అమృతకాలం*:రా08గం||13నిIIల నుండి 09గం|55నిIIల వరకు.

*🌹దుర్ముహూర్తం*:సా04గం||43నిIIల నుండి 05గం||31నిIIల వరకు.

     *🌹లగ్న&గ్రహస్థితి🌹*

*🍯కుంభం*:రవి,బుధ,శుక్ర,ఉ06గం27ని

*🐟మీనం*:చంద్ర,ఉ08గం06ని

*🐐మేషం*:ప09గం53ని

*🐂వృషభం*:కుజ,రాహు,ప11గం55ని

*👩‍❤‍💋‍👩మిథునం*: ప02గం07

*🦀కటకం*:సా04గం18ని

*🦁సింహం*:రా06గం22ని

*🧛‍♀కన్య*:రా08గం24ని

*⚖తులా*:రా10గం31ని

*🦂వృశ్చికం*:కేతు,రా12గం44ని 

*🏹ధనుస్సు*:రాతె02గం51ని

*🐊మకరం*::గురు,శని,రాతె04గం45ని 

*🌻నేత్రం*:0,జీవం:0.

*🌻యోగిని*:తూర్పు.

*🌻గురుస్థితి*:తూర్పు.

*🌼శుక్రస్థితి*:మూఢం.

*⭐ దినస్థితి*:అమృతయోగం  పూర్తి.

   *🌹🌹 ఆదివారం🌹🌹*

🌹రాహుకాలం: సా 4గం||30నిll6గం॥ల వరకు,

🌹యమగండం:మ12గం||ల

 నుండి1గంll30ని॥ల వరకు,

🌹గుళికకాలం:మ3గం||లనుండి4గంllల30నిllవరకు.

🌹వారశూల:పడమరదోషం

(పరిహారం)బెల్లంఉత్తరంశుభ ఫలితం.

         🌹హోరాచక్రం🌹

పగలు                      రాత్రి

7-8 శుక్ర                 6-7గురు

9-10 చంద్ర           9-10 శుక్ర

11-12గురు           11-12చంద్ర

2-3 శుక్ర                   1 -2గురు,

4-5 చంద్ర                4-5 శుక్ర

6⃣ -7⃣. ఉ - సూర్య| రా - గురు

7⃣ -8⃣ ఉ - శుక్ర | రా - కుజ

8⃣ -9⃣ ఉ - బుధ| రా - సూర్య

9⃣ -🔟 ఉ - చంద్ర | రా - శుక్ర

🔟 -⏸ ఉ - శని | రా - బుధ

⏸ - 12ఉ - గురు| రా - చంద్ర

12 -1⃣మ - కుజ| రా - శుక్ర

1⃣ -2⃣మ - సూర్య| రా - బుధ

2⃣ -3⃣మ - శుక్ర| రా - చంద్ర

3⃣_4⃣మ - బుధ| తె- శని

4⃣ -5⃣మ - చంద్ర | తె- గురు

5⃣_6⃣సా - శని | తె-కుజ

🌹 చంద్ర, గురు, శుక్ర హోరలు శుభం.బుధ, కుజ హోరలు మధ్యమంసూర్య, శని హోరలు అధమం.

          *🌹విశేషం*

🌹1.అభిజిత్ లగ్నం:వృషభ లగ్నం ప09గం||53॥నుండి11గం||55నిII వరకు .

 🌹2గోధూళి మహూర్తం : 2గం||04ని॥ నుండి5గం|| 38నిll ల వరకు.

🌹3. శ్రాద్దతిథి:ఫాల్గుణ శుద్ధ పాడ్యమి.

కామెంట్‌లు