నేటి పంచాంగం

 

🌻🌻

     *🌹28-03-2021🌹*

        *🌹సూర్య ప్రార్థన🌹*

శ్లో ||ఉదయగిరిముపేతం భాస్కరం పద్మహస్తంl

సకలభువననేత్రం నూత్నరత్నోపధేయంll

తిమిరకరిమృగేంద్రం బోధకం పద్మినీనాంl

సురవరమభివంద్యం సుందరం విశ్వరూపంll


తిథేశ్చ శ్రియ మాప్నోతి వారాదాయుష్యవర్ధనం నక్షత్రాత్ హరతే పాపం యోగాత్ రోగ నివారణం కరణాత్ కార్య సిధ్ధించ పంచాంగ ఫలముత్తమం

*🌹స్వస్తి శార్వరినామ* సం||

*ఉత్తరాయణం,శిశిరఋతువు.*

 *🛑చాంద్రమానం:ఫాల్గుణమాసం.*

*🛑సౌరమానం:మీనమాసం/పంగుణీ నెల14.*

     *🌹🌹 పంచాంగం🌹🌹*

*🛑తిథి*:శుద్ధ పూర్ణిమ రా12:17

తదుపరి  పాడ్యమి.

*🛑నక్షత్రం* :ఉత్తరఫల్గుణి సా05:34

తదుపరి హస్త.

*🛑యోగం*: వృద్ధి రా09:47

తదుపరి ధృవం.

*🛑కరణం*:విష్టి ప01:54

తదుపరి బవ రా12:17

బాలువ.

*🛑వారం*:ఆదివారము

🌞సూర్యోదయం 06:11:31

🌞సూర్యాస్తమయం 18:21:55

🌞పగటి వ్యవధి 12:10:23

🌚రాత్రి వ్యవధి 11:48:55

🌙చంద్రోదయం 18:08:38

🌙చంద్రాస్తమయం 30:23:11*

🌞సూర్యుడు:ఉత్తరాభాద్ర

🌙చంద్రుడు:ఉత్తరఫల్గుణి

    *⭐నక్షత్ర పాదవిభజన⭐*

ఉత్తర2పాదం"టో"ఉ06:45

ఉత్తర3పాదం"పా"ప12:10

ఉత్తర4పాదం"పీ"సా05:34

హస్త1పాదం"పు"రా10:57

హస్త2పాదం"ష"రాతె04:19

*🌹వర్జ్యం*:రా02గం||03నిIIల నుండి 03గం||35నిIIల వరకు.

*🌹అమృతకాలం*:ప11గం||06నిIIల నుండి 12గం|39నిIIల వరకు.

*🌹దుర్ముహూర్తం*:సా04గం||43నిIIల నుండి 05గం||31నిIIల వరకు.

     *🌹లగ్న&గ్రహస్థితి🌹*

*🐟మీనం*:రవి,శుక్ర,ఉ07గం11ని

*🐐మేషం*:ఉ08గం58ని

*🐂వృషభం*:కుజ,రాహు,ప11గం00ని

*👩‍❤‍💋‍👩మిథునం*: ప01గం12

*🦀కటకం*:ప03గం23ని

*🦁సింహం*:సా05గం27ని

*🧛‍♀కన్య*:చంద్ర,రా07గం29ని

*⚖తులా*:రా09గం36ని

*🦂వృశ్చికం*:కేతు,రా11గం49ని 

*🏹ధనుస్సు*:రాతె01గం56ని

*🐊మకరం*:గురు,శని,రాతె03గం50ని 

*🍯కుంభం*:బుధ,రాతె05గం32ని

*🌻నేత్రం*:2,జీవం:1.

*🌻యోగిని*:దక్షిణం.

*🌻గురుస్థితి*:తూర్పు.

*🌼శుక్రస్థితి*:మూఢం.

*⭐దినస్థితి*:అమృతయోగం  పూర్తి.

   *🌹🌹 ఆదివారం🌹🌹*

🌹రాహుకాలం: సా 4గం||30నిll6గం॥ల వరకు,

🌹యమగండం:మ12గం||ల

 నుండి1గంll30ని॥ల వరకు,

🌹గుళికకాలం:మ3గం||లనుండి4గంllల30నిllవరకు.

🌹వారశూల:పడమరదోషం

(పరిహారం)బెల్లంఉత్తరంశుభ ఫలితం.

         🌹హోరాచక్రం🌹

పగలు                      రాత్రి

7-8 శుక్ర                 6-7గురు

9-10 చంద్ర           9-10 శుక్ర

11-12గురు           11-12చంద్ర

2-3 శుక్ర                   1 -2గురు,

4-5 చంద్ర                4-5 శుక్ర

6⃣ -7⃣. ఉ - సూర్య| రా - గురు

7⃣ -8⃣ ఉ - శుక్ర | రా - కుజ

8⃣ -9⃣ ఉ - బుధ| రా - సూర్య

9⃣ -🔟 ఉ - చంద్ర | రా - శుక్ర

🔟 -⏸ ఉ - శని | రా - బుధ

⏸ - 12ఉ - గురు| రా - చంద్ర

12 -1⃣మ - కుజ| రా - శుక్ర

1⃣ -2⃣మ - సూర్య| రా - బుధ

2⃣ -3⃣మ - శుక్ర| రా - చంద్ర

3⃣_4⃣మ - బుధ| తె- శని

4⃣ -5⃣మ - చంద్ర | తె- గురు

5⃣_6⃣సా - శని | తె-కుజ

🌹 చంద్ర, గురు, శుక్ర హోరలు శుభం.బుధ, కుజ హోరలు మధ్యమంసూర్య, శని హోరలు అధమం.

          *🌹విశేషం*

🌹1.అభిజిత్ లగ్నం:మిథున లగ్నం ప11గం||00॥నుండి01గం||12నిII వరకు .

 🌹2గోధూళి మహూర్తం : 2గం||04ని॥ నుండి5గం|| 38నిll ల వరకు.

🌹3. శ్రాద్దతిథి:ఫాల్గుణ శుద్ధ పౌర్ణమి.

కామెంట్‌లు