నేటి పంచాంగం

 

🌻🌻

     *🌼15-03-2021🌼*

___________________ __

🌳🌹🌻శ్రీ శివ స్తుతి🌻🌹🌳

        ☘ శివ స్తుతి☘

శ్లో || వందేశంభుం ఉమాపతిం సుర

గురుం,

వందే జగత్కారణం,

వందే పన్నగభూషణం మృగధరం,

వందే పశూనాం పతిం,

వందే సూర్య శశాంక వహ్ని నయనం,

వందే ముకుంద ప్రియం,

వందే భక్త జనాశ్రయం చ,

వరదం వందే శివం శంకరం.🙏🏿


తిథేశ్చ శ్రియ మాప్నోతి వారాదాయుష్యవర్ధనం నక్షత్రాత్ హరతే పాపం యోగాత్ రోగ నివారణం కరణాత్ కార్య సిధ్ధించ పంచాంగ ఫలముత్తమం

*స్వస్తిశ్రీ శార్వరినామ సంవత్సరం*

*ఉత్తరాయణం,శిశిరఋతువు*

*🌼 చాంద్రమానం*:ఫాల్గుణమాసం.

*🌼సౌరమానం*:మీనమాసం,పంగుణినెల01తేది.

       *🏐పంచాంగం🏐*

*🌼తిథి*:శుద్ధ ద్వితీయ సా06:48

తదుపరి తదియ.

*🌼నక్షత్రం*:రేవతి రాతె04:42

తదుపరి అశ్విని.

*🌼యోగం*:శుక్లం 07:44

తదుపరి బ్రహ్మం.

*🌼కరణం*:కౌలువ 18:48:58

తదుపరి తైతుల.

*🌼వారం* :సోమవారము

🌞సూర్యోదయం 06:20:14

🌞సూర్యాస్తమయం 18:20:55

🌞పగటి వ్యవధి 12:00:41

🌚రాత్రి వ్యవధి 11:58:39

🌙చంద్రోదయం 07:35:16

🌙చంద్రాస్తమయం 20:00:58

🌞సూర్యుడు: పూర్వభాద్ర

🌙చంద్రుడు:రేవతి

      *⭐నక్షత్ర పాదవిభజన⭐*

రేవతి1పాదం"దే"ఉ08:52

రేవతి2పాదం"దో"ప03:27

రేవతి3పాదం"చ"రా10:04

రేవతి4పాదం"చీ"రాతె04:42

*🌼వర్జ్యం*:ప02గం26నిలనుండి 04గం11ని లవరకు..

*🌼అమృతకాలం*:రా12గం57నిలనుండి 02గం41ని లవరకు.

*🌼దుర్ముహూర్తం* :-ప12గం//45ని//లనుండి 01గం//33ని//లవరకు.

తిరిగి03గం//08ని// ల నుండి 03గం//56ని//ల వరకు.

   *🌼లగ్న&గ్రహస్థితి🌼*

*🐟మీనం*:రవి,చంద్ర,ఉ08గం02ని

*🐐మేషం*:ప09గం42ని

*🐂వృషభం*:కుజ,రాహు,ప11గం51ని

*👩‍❤‍💋‍👩మిథునం*: ప02గం03

*🦀కటకం*:సా04గం14ని

*🦁సింహం*:సా06గం18

*🧛‍♀కన్య*=రా08గం20ని

*⚖తులా*:రా10గం27ని

*🦂వృశ్చికం*:కేతు,రా12గం40ని 

*🏹ధనుస్సు*:రాతె02గం47ని

*🐊మకరం*:గురు,శని,రాతె04గం41ని 

*🍯కుంభం*:బుధ,శుక్ర,రాతె06గం23ని

*🌻నేత్రం*:0జీవం:1/2.

*🌻యోగిని*:ఉత్తరం.

*🌻గురుస్థితి*:తూర్పు.

*🌼శుక్రస్థితి*:మూఢం.

*⭐దినస్థితి*:సిద్ధయోగం పూర్తి.

           *🌼సోమవారం🌼*

🌼రాహుకాలం:ప07గం||30 ని॥నుండి09గంllల వరకు,

🌼యమగండం:ప10గం||30 ని॥నుండి12గంllల వరకు,

🌼గుళికకాలం:మ1గం||30ని॥లనుండి3గం|lవరకు.

🌼వారశూల:తూర్పుదోషం

(పరిహారం)పెరుగు.దక్షిణం శుభఫలితం.

🌼🌼 శుభ హోరలు🌼🌼

పగలు                  రాత్రి

6-7 చంద్ర        6-7 శుక్ర

8-9 గురు        8-9 చంద్ర

11-12 శుక్ర    10-11 గురు

1-2 చంద్ర         1-2 శుక్ర

3-4 గురు         3-4 చంద్ర

- - - - - - -          5-6 గురు

         🌼హారాచక్రం🌼

6⃣ -7⃣ ఉ - చంద్ర| రా - శుక్ర

7⃣ -8⃣ ఉ - శని| రా - బుధ

8⃣ -9⃣ ఉ - గురు| రా - చంద్ర

9⃣ -🔟 ఉ - కుజ | రా - శని

🔟 -⏸ ఉ - సూర్య| రా - గురు

⏸ - 12ఉ - శుక్ర| రా - కుజ

12 -1⃣మ - బుధ| రా - శని

1⃣ -2⃣మ - చంద్ర| రా - గురు

2⃣ -3⃣మ - శని| రా - కుజ

3⃣_4⃣మ - గురు| తె-, సూర్య,

4⃣ -5⃣మ - కుజ| తె- శుక్ర

5⃣_6⃣సా - సూర్య | తె- బుధ

🌼చంద్ర,గురు,శుక్ర హోరలుశుభం

🌼 బుధ,కుజహోరలు మధ్యమం

🌼 సూర్య,శనిహోరలు అధమం

        *🌼విశేషం:🌼*

*🌼అభిజత్లగ్నం*:మిథునలగ్నం ప11గం||51ని IIలనుండి 02గం||03ని॥ల వరకు.

🌼2.గోధూళిలగ్నం:సా 5గolIలనుండి 5గం॥45నిlIలవరకు.

*🌼3. శ్రాద్దతిథి*:ఫాల్గుణ శుద్ధ విదియ.

        *"10సం లోపు పిల్లలను,60సం పైబడిన పెద్దవారిని ఇంట్లోనే ఉంచి కరోనావైరస్ బారి నుండి కాపాడుకుందాము"🙏*

కామెంట్‌లు