పెళ్లి రోజు శుభాకాంక్షలు

 

తెలంగాణ రాష్ట్ర అవోపా, అవోపా హైదరాబాద్ మరియు అఖిల భారత అవోపాల సమాఖ్య సభ్యుడు, అనేక ప్రభుత్వాలచే అవార్డులు, ప్రశంసా పత్రాలనందుకున్న పారిశ్రామికవేత్త శ్రీ కె. విజయకుమార్ గుప్త దంపతులకు వివాహ వార్షికోత్సవ శుభాకాంక్షలు.

కామెంట్‌లు