నేటి పంచాంగం

 

🌻🌻

     *🌹21-03-2021🌹*

        *🌹సూర్య ప్రార్థన🌹*

శ్లో ||ఉదయగిరిముపేతం భాస్కరం పద్మహస్తంl

సకలభువననేత్రం నూత్నరత్నోపధేయంll

తిమిరకరిమృగేంద్రం బోధకం పద్మినీనాంl

సురవరమభివంద్యం సుందరం విశ్వరూపంll


తిథేశ్చ శ్రియ మాప్నోతి వారాదాయుష్యవర్ధనం నక్షత్రాత్ హరతే పాపం యోగాత్ రోగ నివారణం కరణాత్ కార్య సిధ్ధించ పంచాంగ ఫలముత్తమం

*🌹స్వస్తి శార్వరినామ* సం||

*ఉత్తరాయణం,శిశిరఋతువు.*

 *🛑చాంద్రమానం:ఫాల్గుణమాసం.*

*🛑సౌరమానం:మీనమాసం/పంగుణీ నెల07.*

     *🌹🌹 పంచాంగం🌹🌹*

*🛑తిథి*:శుద్ధ సప్తమి 07:09:29

తదుపరి అష్టమి.

*🛑నక్షత్రం*:మృగశిర రా07:23

తదుపరి ఆరుద్ర.

*🛑యోగం*:ఆయుష్మాన్ ప12:37

తదుపరి సౌభాగ్యం.

*🛑కరణం* :వణిజ ఉ07:09

తదుపరి విష్టి రా08:09

తదుపరి బవ.

*🛑వారం*:ఆదివారము

🌞సూర్యోదయం 06:16:15

🌞సూర్యాస్తమయం 18:21:25

🌞పగటి వ్యవధి 12:05:10

🌚రాత్రి వ్యవధి 11:54:09

🌙చంద్రోదయం 11:37:13

🌙చంద్రాస్తమయం 24:55:01*

🌞సూర్యుడు:ఉత్తరాభాద్ర

🌙చంద్రుడు:మృగశిర

         *⭐నక్షత్ర పాదవిభజన⭐*

మృగశిర3పాదం"కా"ప12:46

మృగశిర4పాదం"కీ "రా07:23

ఆరుద్ర1పాదం"కు "రా01:58

*🌹వర్జ్యం*:రా12గం||41నిIIల నుండి 02గం||24నిIIల వరకు.

*🌹అమృతకాలం*:ఉపూ06గం||06నిIIల నుండి 07గం|50నిIIల వరకు.

*🌹దుర్ముహూర్తం*:సా04గం||44నిIIల నుండి 05గం||32నిIIల వరకు.

     *🌹లగ్న&గ్రహస్థితి🌹*

*🐟మీనం*:రవి,శుక్ర,ఉ07గం38ని

*🐐మేషం*:ప09గం25ని

*🐂వృషభం*:చంద్ర,కుజ,రాహు,ప11గం27ని

*👩‍❤‍💋‍👩మిథునం*: ప01గం39

*🦀కటకం*:ప03గం50ని

*🦁సింహం*:సా05గం54ని

*🧛‍♀కన్య*:రా07గం57ని

*⚖తులా*:రా10గం04ని

*🦂వృశ్చికం*:కేతు,రా12గం16ని 

*🏹ధనుస్సు*:రాతె02గం34ని

*🐊మకరం*::గురు,శని,రాతె04గం17ని 

*🍯కుంభం*:బుధ,రాతె05గం59ని

*🌻నేత్రం*:1,జీవం:1/2.

*🌻యోగిని*:ఉత్తరం,తూర్పు.

*🌻గురుస్థితి*:తూర్పు.

*🌼శుక్రస్థితి*:మూఢం.

*⭐దినస్థితి*:సిద్ధయోగం  పూర్తి.

   *🌹🌹 ఆదివారం🌹🌹*

🌹రాహుకాలం: సా 4గం||30నిll6గం॥ల వరకు,

🌹యమగండం:మ12గం||ల

 నుండి1గంll30ని॥ల వరకు,

🌹గుళికకాలం:మ3గం||లనుండి4గంllల30నిllవరకు.

🌹వారశూల:పడమరదోషం

(పరిహారం)బెల్లంఉత్తరంశుభ ఫలితం.

         🌹హోరాచక్రం🌹

పగలు                      రాత్రి

7-8 శుక్ర                 6-7గురు

9-10 చంద్ర           9-10 శుక్ర

11-12గురు           11-12చంద్ర

2-3 శుక్ర                   1 -2గురు,

4-5 చంద్ర                4-5 శుక్ర

6⃣ -7⃣. ఉ - సూర్య| రా - గురు

7⃣ -8⃣ ఉ - శుక్ర | రా - కుజ

8⃣ -9⃣ ఉ - బుధ| రా - సూర్య

9⃣ -🔟 ఉ - చంద్ర | రా - శుక్ర

🔟 -⏸ ఉ - శని | రా - బుధ

⏸ - 12ఉ - గురు| రా - చంద్ర

12 -1⃣మ - కుజ| రా - శుక్ర

1⃣ -2⃣మ - సూర్య| రా - బుధ

2⃣ -3⃣మ - శుక్ర| రా - చంద్ర

3⃣_4⃣మ - బుధ| తె- శని

4⃣ -5⃣మ - చంద్ర | తె- గురు

5⃣_6⃣సా - శని | తె-కుజ

🌹 చంద్ర, గురు, శుక్ర హోరలు శుభం.బుధ, కుజ హోరలు మధ్యమంసూర్య, శని హోరలు అధమం.

          *🌹విశేషం*

🌹1.అభిజిత్ లగ్నం:మిథున లగ్నం ప11గం||27॥నుండి01గం||39నిII వరకు .

 🌹2గోధూళి మహూర్తం : 2గం||04ని॥ నుండి5గం|| 38నిll ల వరకు.

🌹3. శ్రాద్దతిథి:ఫాల్గుణ శుద్ధ అష్టమి.

కామెంట్‌లు