నేటి పంచాంగం

 

*🌻🌻*

శ్లో llతిథేశ్చ శ్రియ మాప్నోతి వారాదాయుష్యవర్ధనం నక్షత్రాత్ హరతే పాపం యోగాత్ రోగ నివారణం కరణాత్ కార్య సిధ్ధించ పంచాంగ ఫలముత్తమం

      *🌳31-03-2021🌳*

శ్లో|| బుధారిష్టేతు సంప్రాప్తే |

బుధ పూజాం చకారయేత్ |

బుధధ్యానం ప్రవక్ష్యామి |

బుద్ధి పీడోప శాంతయే ||

*🌳సంవత్సరం:స్వస్తిశ్రీ శార్వరి*

*🌳 ఉత్తరాయణం,శిశిర ఋతువు*.

*🌳ఫాల్గుణమాసం.*

*🌳మీనమాసం,పంగుణీ నెల 17వతేది.*

   *🌲🌲 పంచాంగం🌲🌲🎾తిథి*:బహుళ తృతీయ ప02:05

తదుపరి చవితి.

*🎾నక్షత్రం*: స్వాతి ఉ09:44

తదుపరి విశాఖ.

*🎾యోగం*:హర్షణం ఉ09:57

తదుపరి

*🎾కరణం*:విష్టి ప02:05

తదుపరి బవ రా12:30

తదుపరి బాలువ

*🎾వారం*:బుధవారము

🌞సూర్యోదయం 06:09:31

🌞సూర్యాస్తమయం 18:22:08

🌞పగటి వ్యవధి 12:12:37

🌚రాత్రి వ్యవధి 11:46:42

🌙చంద్రాస్తమయం 08:09:54

🌙చంద్రోదయం 21:07:42

🌞సూర్యుడు ఉత్తరాభాద్ర

🌙చంద్రుడు:స్వాతి

నక్షత్ర పాదం

స్వాతి4పాదం"తా "ఉ09:44

విశాఖ1పాదం"తీ"ప03:06

విశాఖ2పాదం"తూ"రా08:30

విశాఖ3పాదం"తే"రా01:54

*🎾వర్జ్యం*:సా06గం||55నిIIలనుండి 08గంll23నిIIలవరకు..

*🎾అమృతకాలం*:ఉపూ05గం||31నిIIలనుండి 07గంll01నిIIలవరకు.

తిరిగి 03గం||48నిIIలనుండి 05గంll17నిIIలవరకు.

*🎾దుర్ముహూర్తం*:ప11గం||52నిIIలనుండి 12గంll41నిIIలవరకు.

   *🌳లగ్న&గ్రహస్థితి🌳*

*🐟మీనం*:రవి,శుక్ర,ఉ06గం59ని

*🐐మేషం*=ఉ08గం46ని

*🐂వృషభం*:కుజ,రాహు,ప10గం48ని

*👩‍❤‍💋‍👩మిథునం*: ప01గం00ని

 *🦀కటకం*:ప03గం11ని

*🦁సింహం*=సా05గం15ని

*🧛‍♀కన్య*:రా07గం17ని

*⚖తులా*:చంద్ర,రా09గం25ని

*🦂వృశ్చికం*:కేతు రా11గం37ని

*🏹ధనుస్సు*:రా01గం45ని

*🐊మకరం*:గురు,శని,రాతె03గం38ని 

*🍯కుంభం*:బుధ,రాతె05గం20ని

*🌻నేత్రం*:2,జీవం:1.

*🌻యోగిని*:ఉత్తరం,తూర్పు..

*🌻గురుస్థితి*:తూర్పు.

*🌼శుక్రస్థితి*:మూఢం 30-04-2021 వరకు.

*⭐ దినస్థితి*:సిద్ధయోగం పూర్తి.

   *🌳🌴బుధవారం🌴🌳*

రాహుకాలం: మ12 గం॥లనుండి1గం|| 30ని II ల వరకు .

యమగండం:ఉ7గం॥30ని॥నుండి 9గం ల వరకు .

గుళిక కాలం:ఉ10 గంట॥30ని॥నుండి 12గం॥ల వరకు

వారశూల: ఉత్తరం దోషం(పరిహారం: క్షీర దానం )పడమర శుభ ఫలితం.

🌳🌳శుభ హోరలు🌳🌳

పగలు                   రాత్రి

7-8 చంద్ర             7-8 శుక్ర

9-10 గురు      9-10 చంద్ర

12-1 శుక్ర            11-12గురు 

2-3 చంద్ర            2-3 శుక్ర

4 -5 గురు           4-5 చంద్ర.

🌱🌱దివా హోరా చక్రం.🌱🌱

ఉదయాత్పూర్వం:      మద్యాహ్నం

1⃣2⃣ గం||1⃣గం॥రాచంద్ర- శుక్ర

1⃣గం ॥2⃣గం ॥రాశని- బుధ

2⃣గం||3⃣గం ॥తెగురు - చంద్ర

3⃣గoll4⃣గం ॥తెకుజ- శని

4⃣గం||5⃣గoll తెసూర్య- గురు

5⃣గం||6⃣గం ॥తెశుక్ర - కుజ

6⃣గం॥7⃣గoll ఉబుధ-రా సూర్య

7⃣గం॥8⃣గoll ఉచంద్ర - రాశుక్ర

8⃣గం॥9⃣గoll ఉశని - రాబుధ

9⃣గoll🔟గoll ఉగురు - రాచంద్ర

🔟గoll1⃣1⃣గoll ఉకు జ - రాశని

1⃣1⃣గoll1⃣2⃣గం॥ ఉసూర్య -  రా గురు.

🌻చంద్ర,గురు,శుక్ర హోరలు శుభం

🌻బుధ,కుజ హోరలు మధ్యమం  

🌻సూర్య శనిహోరలు అధమం

*🌴🌱🌲విశేషం:-🌲🌱🌴*

🌳1.అభిజిత్ లగ్నం:మిథున లగ్నం ప10గం||48ని॥ నుండి 01గం|l00నిIIల వరకు.

🌳2.గోధూళి ముహూర్తం సా||5 గం|| 00నిll ల నుండి 5గం||45ని॥ల వరకు.

🌳3. .శ్రాద్థ తిథి:ఫాల్గుణ బహుళ తదియ..

🌳🌳🌳🌳🌳🌳🌳

చెట్లను పెంచండి స్వచ్చమైన ప్రాణవాయువును పీల్చండి

🌳🌳🌳🌳🌳🌳🌳🌳🌳

కామెంట్‌లు