నేటి పంచాంగం

 

*🌻🌻*

తిథేశ్చ శ్రియ మాప్నోతి వారాదాయుష్యవర్ధనం నక్షత్రాత్ హరతే పాపం యోగాత్ రోగ నివారణం కరణాత్ కార్య సిధ్ధించ పంచాంగ ఫలముత్తమం

         *06- 03- 2021*

🔵శ్రీ శనైశ్చరప్రార్థన🔵

శ్లో||నీలాంజనసమాభాసం|

 రవిపుత్రం యమాగ్రజo |

ఛాయామార్తాండసంభూతంl

 తం నమామి శనైశ్చరం||

*🌌సంవత్సరం* : -శార్వరినామ సం||

*🌌ఉత్తరాయణం,శిశిర ఋతువు*..

*చాంద్రమానం*:మాఘమాసం,

*సౌరమానం*:కుంభమాసం,మాసి నెల22.

   *🌌🌌పంచాంగం🌌🌌*

*🔵తిథి*: బహుళ అష్టమి సా06:09

తదుపరి నవమి.

*🔵నక్షత్రం*: జ్యేష్ఠ రా09:37

తదుపరి మూల.

*🔵యోగం*: వజ్రం సా06:07

తదుపరి సిద్ధి.

*🔵కరణం*: బాలువ ఉ06:59

తదుపరి కౌలువ సా06:09

తదుపరి తైతుల రాతె05:25

తదుపరి గరజి.

*🔵వారం*:శనివారము

🌞సూర్యోదయం 06:25:56

🌞సూర్యాస్తమయం 18:19:56

🌞పగటి వ్యవధి 11:54:00

🌚రాత్రి వ్యవధి 12:05:23

🌙చంద్రాస్తమయం 12:01:49

🌙చంద్రోదయం 25:20:56*

🌞సూర్యుడు: పూర్వభాద్ర

🌙చంద్రుడు:జ్యేష్ఠ

*⭐నక్షత్ర పాదవిభజన⭐*

జ్యేష్ఠ2పాదం"యా "ప10:04

జ్యేష్ఠ3పాదం"యీ "ప03:50

జ్యేష్ఠ4పాదం"యూ"రా09:37

మూల1పాదం"యే"రాతె03:25

*🔵వర్జ్యం*:ఉ07గం40ని నుండి09గం10ని వరకు.

*🔵అమృతకాలం*:సా04గం41ని నుండి06గం11ని వరకు.

*🔵దుర్ముహూర్తం*:ఉ06గం29ని నుండి08గం03ని వరకు.

  *🌌లగ్న&గ్రహస్థితి🌌*

*🍯కుంభం*:రవి,శుక్ర,ఉ06గం58ని

*🐟మీనం*:ఉ08గం37ని

*🐐మేషం*:ప10గం24ని

*🐂వృషభం*=కుజ,రాహు,ప12గం26ని

*👩‍❤‍💋‍👩మిథునం*:ప02గం38ని

*🦀కటకం*:సా04గం49ని

*🦁సింహం*=రా06గం53ని

*🧛‍♀కన్య*=రా08గం56ని

*⚖తుల*:రా11గం03ని

*🦂వృశ్చికం*:చంద్ర,కేతు,రా01గం15ని 

*🏹ధనుస్సు*:రాతె03గం23ని

*🐊మకరం*:బుధ,గురు,శని,రాతె05గం16ని 

*🌻నేత్రం*:2,జీవం:0.

*🌻యోగిని*:దక్షిణం,తూర్పు.

*🌻గురుస్థితి*:తూర్పు.

*🌼శుక్రస్థితి*:మూఢం.

*⭐ దినస్థితి*: సిద్ధయోగం పూర్తి.

       *🌌శనివారం🌌*

🌌రాహుకాలం:ఉ9గం||ల00 నుండి10గం||30నిllల వరకు

🌌యమగండం:మ1గం॥30నిIIనుండి3గం|lలవరకు,

🌌 గుళిక కాలం: ఉ6 గం|| నుండి7గం||30నిllలవరకు.

🌌వారశూల:తూర్పు దోషం(పరిహారం) పెరుగు

దక్షిణం శుభ ఫలితం.

         *🌌హారాచక్రం🌌*

 🌌శుభ హారలు🌌

పగలు              రాత్రి

7-8 గురు          7-8 చంద్ర

10-11 శుక్ర       9-10గురు

12-1 చంద్ర       12-1శుక్ర

2-3 గురు         2-3 చంద్ర

5-6 శుక్ర           4-5గురు

6⃣ -7⃣ ఉ - శని | రా బుధ

7⃣ -8⃣ ఉ - గురు | రా - చంద్ర

8⃣ -9⃣ ఉ - కుజ| రా - శని

9⃣ -🔟 ఉ - సూర్య| రా - గురు

🔟 -⏸ ఉ - శుక్ర | రా - కుజ

⏸ - 12ఉ - బుధ | రా - సూర్య

12 -1⃣మ - చంద్ర | రా - గురు

1⃣ -2⃣మ - శని | రా -. కుజ

2⃣ -3⃣మ - గురు| రా - సూర్య

3⃣_4⃣మ - కుజ | తె- శుక్ర

4⃣ -5⃣మ - సూర్య| తె- బుధ

5⃣_6⃣సా - శుక్ర | తె,-చంద్ర

🌌 చంద్ర, గురు, శుక్ర హోరలు శుభం

🌌 బుధ, కుజ హోరలు మధ్యమం

🌌 సూర్య, శని హోరలు అధమం

🌌అభిజిత్ లగ్నం:

వృషభలగ్నం ప10గంl24ని॥నుండి 12గం||26నిll ల వరకు.

🌌2.గోధూళి ముహూర్తం: ఆవులు మేతకు వెళ్ళి తిరిగి వచ్చు సమయం  చాలాశ్రేష్టం.

సా 5గం||00ని॥ల నుండి 5గం॥45ని॥వరకు.

🌌3 శ్రాద్ద తిథి:మాఘ బహుళ అష్టమి.

 🌌చెట్లను పెంచండి ఆరోగ్యాన్ని పొందండి🌌

కామెంట్‌లు