నేటి పంచాంగం

 

*✋✋*

తిథేశ్చ శ్రియ మాప్నోతి వారాదాయుష్యవర్ధనం నక్షత్రాత్ హరతే పాపం  యోగాత్ రోగ నివారణం కరణాత్ కార్య సిధ్ధించ పంచాంగ ఫలముత్తమం

*🌻04 -03-2021🌻*

  దేవానాంచ ఋషీణాంచ గురుం కాంచన సన్నిభం బుద్ధిమంతం త్రిలోకేశం తం నమామి బృహస్పతింll

🌻స్వస్తిశ్రీ శార్వరినామ సంll

🌻ఉత్తరాయణం.

🌻శిశిరఋతువు

🌻మాఘమాసం.

🌻మాసినెల/కుంభమాసం 20వతేది.

    *🌻పంచాంగం🌻*

*🟡తిథి*:బహుళ షష్టి రా09:58

తదుపరి సప్తమి.

*🟡నక్షత్రం*: విశాఖ రా11:56

తదుపరి అనూరాధ.

*🟡యోగం* :వ్యాఘాతం రా11:32

తదుపరి హర్షణం.

*🟡కరణం* :గరజి ప11:07

తదుపరి వణిజ రా09:58

తదుపరి విష్ఠి.

*🟡వారం*: గురువారము

🌞సూర్యోదయం 06:27:08

🌞సూర్యాస్తమయం 18:19:40

🌞పగటి వ్యవధి 11:52:31

🌚రాత్రి వ్యవధి 12:06:52

🌙చంద్రాస్తమయం 10:18:07

🌙చంద్రోదయం 23:19:17

🌞సూర్యుడు :శతభిషం

🟡చంద్రుడు:విశాఖ

    *⭐నక్షత్ర పాదవిభజన⭐*

విశాఖ1పాదం"తీ "ఉ07:08

విశాఖ2పాదం"తూ"ప12:43

విశాఖ3పాదం"తే"సా06:19

విశాఖ4పాదం"తో "రా11:56

అనూరాధ1పాదం"నా"రాతె05:34

*🟡వర్జ్యం*:ప10గం18ని లనుండి11గం50ని లవరకు.

 *🟡అమృతకాలం*:-రా07గం||33ని IIలనుండి09గం|06ని||ల వరకు.

🌻దుర్ముహూర్తం:ప10గం||26ని IIలనుండి11గంll13ని||ల వరకు ,

తిరిగి ప03గం||09ని IIలనుండి03గం|56ని||ల వరకు.

   *🟡లగ్న&గ్రహస్థితి🟡*

*🍯కుంభం*:రవి,శుక్ర,ఉ07గం06ని

 *🐟మీనం*:ఉ08గం45ని

*🐐మేషం*:ప10గం32ని

*🐂వృషభం*:కుజ,రాహు,ప12గం34ని

*👩‍❤‍💋‍👩మిథునం*: ప02గం46

*🦀కటకం*:సా04గం57ని

*🦁సింహం*=రా07గం01ని

*🧛‍♀కన్య*:రా09గం03ని

*⚖తులా*:చంద్ర,రా11గం11ని

*🦂వృశ్చికం*:కేతు,రా01గం23ని

*🏹ధనుస్సు*:రాతె03గం31ని

*🐊*మకరం*:బుధ,గురు,శని,రాతె05గం24ని 

*🌻నేత్రం*:2, జీవం:1.

*🌻యోగిని*:తూర్పు.

*🌻గురుస్థితి*:తూర్పు.

*🌼శుక్రస్థితి*: మూఢం 30-04-2021 వరకు.

*⭐ దినస్థితి*:సిద్ధయోగం పూర్తి 

     *🌻🌻గురువారం🌻🌻*

🌻రాహుకాలం: మ1గం|| 30ని Ilలనుండి3గం|lలవరకు.

🌻యమగండము :ఉ6 గం||లనుండి 7గoll30ని||లవరకు.

🌻గుళికకాలం:ఉ9గం||ల నుండి10గం||30నిllలవరకు.

రాహుకాల,యమగండములనుశుభకార్యములయందు.గుళికకాలంఅశుభకార్యములయందుపాటించవలయును.

🌻వారశూల:దక్షిణందోషం.తప్పనిసరి అయితే తైలదానం చేయాలి.పడమర శుభఫలితం,

   ☀🌞శుభ హోరలు🌞☀

పగలు              రాత్రి

6 -7 గురు         6-7 చంద్ర

9-10 శుక్ర           8-9 గురు

11-12 చంద్ర      11-12 శుక్ర

1 - 2 గురు          1 -2 చంద్ర

4-5 శుక్ర              3-4 గురు

    🌻🌻హోరా చక్రం🌻🌻

6⃣ -7⃣ ఉ గురు | రా చంద్ర

7⃣ -8⃣ ఉ కుజ | రా శని

8⃣ -9⃣ ఉ సూర్య | రా గురు

9⃣ -🔟 ఉ శుక్ర | రా కుజ

🔟 -⏸ ఉ బుధ | రా సూర్య

⏸ -1⃣2⃣ ఉ చంద్ర | రా శుక్ర

1⃣2⃣ -1⃣మ శని | రా కు జ

1⃣ -2⃣మ గురు | రా సూర్య

2⃣ -3⃣మ కుజ | రా శుక్ర

3⃣ -4⃣మ  సూర్య | తె బుధ

4⃣ -5⃣సా  శుక్ర | తె చంద్ర

5⃣ -6⃣సా బుధ | తె శని

🌻చంద్ర,గురు,శుక్రహోరలుశుభ

బుధ,కుజహోరలుమధ్యమ,

సూర్య,శనిహోరలుఅధమఫలములనుయిచ్చును.

విశేషం: 

*🌻1.అభిజిత్ లగ్నం* వృషభలగ్నం ప10గంll32నిllల నుండి12గoll34ని॥వరకు.

*🌻2. గోధూళి ముహూర్తం* సా5గంll00నిIIనుండి5గం||48నిllల వరకు.

*🌻3. శ్రార్దతిథి*: మాఘ బహుళ షష్ఠి.

కామెంట్‌లు