నేటి పంచాంగం

 

*🌼19-02-2021🌼* 

              *🌻🌻*

          🌼శ్రీలక్ష్మీ ప్రార్థన🌼

లక్ష్మీo క్షీర సముద్రరాజ తనయాంశ్రీరంగధామేశ్వరీం |

దాసీభూతసమస్తదేవవనితాంలోకైక దీపాంకురాం |

 శ్రీమన్మన్దకటాక్షలబ్ద విభవ

బ్రహ్మేన్ద్ర గంగాధరాం |

త్వాంత్రైలోక్యకుటుమ్బినీంసరసిజాంవన్దేముకుందప్రియాం.


తిథేశ్చ శ్రియ మాప్నోతి వారాదాయుష్యవర్ధనం నక్షత్రాత్ హరతే పాపం యోగాత్ రోగ నివారణం కరణాత్ కార్య సిధ్ధించ పంచాంగ ఫలముత్తమం


🌼స్వస్తిశ్రీ శార్వరినామ సం||, ఉత్తరాయణం,శిశిరఋతువు.

🌼మాఘమాసం

కుంభమాసం/ మాసినెల07వతేది.

        *🌼పంచాంగం🌼*

*🌼తిథి*:శుద్ధ సప్తమి ప10:57

తదుపరి అష్టమి.

*🌼నక్షత్రం* :కృత్తిక రాతె05:56

తదుపరి రోహిణి.

*🌼యోగం* :ఐంద్రం రాతె04:30

తదుపరి వైధృతి.

*🌼కరణం*:వణిజ ప10:57

తదుపరి విష్టి రా12:16

తదుపరి బవ.

*🌼వారం* :శుక్రవారము

🌞సూర్యోదయం 06:33:55

🌞సూర్యాస్తమయం 18:17:10

🌞పగటి వ్యవధి 11:43:14

🌚రాత్రి వ్యవధి 12:16:18

🌙చంద్రోదయం 11:29:53

🌙చంద్రాస్తమయం 24:29:15*

🌞సూర్యుడు:ధనిష్ఠ.

🌙చంద్రుడు:కృత్తిక

   *⭐నక్షత్ర పాదవిభజన⭐*

కృత్తిక1పాదం"అ"ఉ09:39

కృత్తిక2పాదం"ఇ "సా04:25

కృత్తిక3పాదం"ఉ"రా11:11

కృత్తిక4పాదం"ఎ"రాతె05:56

*🌼వర్జ్యం*:ప02గంll

43నిIIలనుండి 04గంll29నిIlలవరకు..

*🌼అమృతకాలం*:రా01గంll

21నిIIలనుండి 03గంll07నిIlలవరకు.

*🌼దుర్ముహూర్తం*:ఉ08గంll

57నిIIలనుండి 09గంll43నిIlలవరకు.

తిరిగి :ప12గం||49నిllల నుండి01గం|l36నిIIలవరకు.

       *🌼లగ్న&గ్రహస్థితి🌼*

*🍯కుంభం*:రవి,ఉ07గం57ని

🐟మీనం:ప09గం36ని

🐐మేషం:చంద్ర,కుజ,ప11గం23ని

🐂వృషభం=రాహు,ప01గం25ని

👩‍❤‍💋‍👩మిథునం:ప03గం37ని

🦀కటకం:సా05గం48ని

🦁సింహం=రా07గం52ని

🧛‍♀కన్య=రా09గం55ని

⚖తులా:రా12గం02ని

🦂వృశ్చికం:కేతు,రాతె02గం14ని 

🏹,ధనుస్సు:రాతె04గం22ని

🐊మకరం:బుధ,గురు,శుక్ర,శని,ఉ06గం15ని 

*🌻నేత్రం*:1,జీవం:1/2.

*🌻యోగిని*:తూర్పు.

*🌻గురుస్థితి*:.తూర్పు.

*🌼శుక్రస్థితి*:మూఢం.

*⭐ దినస్థితి*:సిద్ధయోగం రాతె05గం56ని లవరకు, తదుపరి అమృతయోగం.

  *🌼శుక్రవారం🌼*

🌼రాహుకాలం:ఉ10గం||30నిllల12గం॥ల వరకు,

🌼యమగండం:మ3గం||లనుండి4 గంll30ని॥ల వరకు,

🌼 గుళిక కాలం:ఉ7గం||30నిllలనుండి 9 గం||ల వరకు.

🌼వారశూల:ఉత్తరం శుభం,పడమర దోషం(పరిహారం)బెల్లం

🌼🌼శుభ హోరలు🌼🌼

పగలు               రాత్రి

6-7 శుక్ర           8-9 శుక్ర

8-9 చంద్ర         10-11 చంద్ర

10-11గురు       12-1 గురు

1-2 శుక్ర              3-4 శుక్ర

3-4 చంద్ర            5 - .6 చంద్ర

5-6 గురు

      *🌼హారాచక్రం🌼*

6⃣ -7⃣ ఉ - శుక్ర | రా - కుజ

7⃣ -8⃣ ఉ - బుధ | రా - సూర్య

8⃣ -9⃣ ఉ - చంద్ర | రా - శుక్ర .

9⃣ -🔟 ఉ - శని | రా - బుధ

🔟 -⏸ ఉ - గురు | రా - చంద్ర

⏸ - 12ఉ - కుజ | రా - శని

12 -1⃣మ - సూర్య | రా -బుధ

1⃣ -.2⃣మ - శుక్ర | రా -. చంద్ర

2⃣ -3⃣మ - బుధ| రా - శని

3⃣_4⃣మ - చంద్ర | తె- గురు

4⃣ -5⃣మ - శని | తె- కుజ

5⃣_6⃣సా - గురు | తె-సూర్య

🌼చంద్ర, గురు, శుక్ర హోరలు శుభం.బుధ,కుజ హోరలు మధ్యమం.సూర్య,శని హోరలు అధమం.

    *విశేషం*

🌼1.అభిజిత్ లగ్నం:వృషభలగ్నం ప11గం23ని॥లనుండి01గం|25ని॥ల వరకు.

🌼2.గోధూళి ముహూర్తం సా5గంll00నిII ల నుండి 5గం॥48ని॥ల వరకు.

🌼3.శ్రాద్దతిథి: మాఘ శుద్ధ అష్టమి.

🌼చెట్లనునాటండి స్వచ్ఛమైన  ప్రాణవాయువును పీల్చండి

కామెంట్‌లు