నేటి పంచాంగం


 

*🌼12-02-2021🌼* 
               *🌻🌻*
          🌼శ్రీలక్ష్మీ ప్రార్థన🌼
లక్ష్మీo క్షీర సముద్రరాజ తనయాంశ్రీరంగధామేశ్వరీం |
దాసీభూతసమస్తదేవవనితాంలోకైక దీపాంకురాం |
 శ్రీమన్మన్దకటాక్షలబ్ద విభవ
బ్రహ్మేన్ద్ర గంగాధరాం |
త్వాంత్రైలోక్యకుటుమ్బినీంసరసిజాంవన్దేముకుందప్రియాం.

తిథేశ్చ శ్రియ మాప్నోతి వారాదాయుష్యవర్ధనం నక్షత్రాత్ హరతే పాపం యోగాత్ రోగ నివారణం కరణాత్ కార్య సిధ్ధించ పంచాంగ ఫలముత్తమం

🌼స్వస్తిశ్రీ శార్వరినామ సం||, ఉత్తరాయణం,శిశిరఋతువు.
🌼మాఘమాసం
మకరమాసం/ తైనెల30వతేది.
        *🌼పంచాంగం🌼*
*🌼తిథి*:శుద్ధ ప్రథమ రా12:29
తదుపరి విదియ.
*🌼నక్షత్రం*: ధనిష్ఠ ప02:22
తదుపరి శతభిషం 
*🌼యోగం*: పరిఘ రా 02:18
తదుపరి శివం.
*🌼కరణం*: కింస్తుఘ్నం ప12:28
తదుపరి బవ రా12:29
తదుపరి బాలువ.
*🌼వారం*: శుక్రవారము
🌞సూర్యోదయం 06:36:42
🌞సూర్యాస్తమయం 18:15:13
🌞పగటి వ్యవధి 11:38:30
🌚రాత్రి వ్యవధి 12:21:08
🌙చంద్రోదయం 07:01:49
🌙చంద్రాస్తమయం 18:54:05
🌞సూర్యుడు: ధనిష్ఠ
🌙చంద్రుడు:ధనిష్ఠ
  *⭐నక్షత్ర పాదవిభజన⭐*
ధనిష్ఠ3పాదం"గూ "ఉ08:14
ధనిష్ఠ4పాదం"గే "ప02:22
శతభిషం1పాదం"గో "రా08:31
శతభిషం2పాదం"సా"రా02:42
*🌼వర్జ్యం*:రా09గంll
48నిIIలనుండి 11గంll27నిIlలవరకు..
*🌼అమృతకాలం*:లేదు.
*🌼దుర్ముహూర్తం*:ఉ08గంll
59నిIIలనుండి 09గంll45నిIlలవరకు.
తిరిగి :ప12గం||50నిllల నుండి01గం|l36నిIIలవరకు.
       *🌼లగ్న&గ్రహస్థితి🌼*
🐊మకరం:రవి,బుధ,గురు,శుక్ర,శని,ఉ06గం43ని 
🍯కుంభం:చంద్ర,ఉ08గం25ని
🐟మీనం:ప10గం04ని
🐐మేషం:కుజ,ప11గం51ని
🐂వృషభం=రాహు,ప01గం53ని
👩‍❤‍💋‍👩మిథునం:సా04గం05ని
🦀కటకం:సా06గం16ని
🦁సింహం=రా08గం20ని
🧛‍♀కన్య=రా10గం22ని
⚖తులా:రా12గం29ని
🦂వృశ్చికం:కేతు,రాతె02గం42ని 
🏹,ధనుస్సు:రాతె04గం49ని
*🌻నేత్రం*:0,జీవం:0.
*🌻యోగిని*:తూర్పు.
*🌻గురుస్థితి*:.మూఢం.
*🌼శుక్రస్థితి*:తూర్పు.
*⭐ దినస్థితి*:సిద్ధయోగం పూర్తి.
  *🌼శుక్రవారం🌼*
🌼రాహుకాలం:ఉ10గం||30నిllల12గం॥ల వరకు,
🌼యమగండం:మ3గం||లనుండి4 గంll30ని॥ల వరకు,
🌼 గుళిక కాలం:ఉ7గం||30నిllలనుండి 9 గం||ల వరకు.
🌼వారశూల:ఉత్తరం శుభం,పడమర దోషం(పరిహారం)బెల్లం
🌼🌼శుభ హోరలు🌼🌼
పగలు               రాత్రి
6-7 శుక్ర           8-9 శుక్ర
8-9 చంద్ర         10-11 చంద్ర
10-11గురు       12-1 గురు
1-2 శుక్ర              3-4 శుక్ర
3-4 చంద్ర            5 - .6 చంద్ర
5-6 గురు
      *🌼హారాచక్రం🌼*
6⃣ -7⃣ ఉ - శుక్ర | రా - కుజ
7⃣ -8⃣ ఉ - బుధ | రా - సూర్య
8⃣ -9⃣ ఉ - చంద్ర | రా - శుక్ర .
9⃣ -🔟 ఉ - శని | రా - బుధ
🔟 -⏸ ఉ - గురు | రా - చంద్ర
⏸ - 12ఉ - కుజ | రా - శని
12 -1⃣మ - సూర్య | రా -బుధ
1⃣ -.2⃣మ - శుక్ర | రా -. చంద్ర
2⃣ -3⃣మ - బుధ| రా - శని
3⃣_4⃣మ - చంద్ర | తె- గురు
4⃣ -5⃣మ - శని | తె- కుజ
5⃣_6⃣సా - గురు | తె-సూర్య
🌼చంద్ర, గురు, శుక్ర హోరలు శుభం.బుధ,కుజ హోరలు మధ్యమం.సూర్య,శని హోరలు అధమం.
    *విశేషం*
🌼1.అభిజిత్ లగ్నం:మేషలగ్నం ప10గం04ని॥లనుండి11గం|51ని॥ల వరకు.
🌼2.గోధూళి ముహూర్తం సా5గంll00నిII ల నుండి 5గం॥48ని॥ల వరకు.
🌼3.శ్రాద్దతిథి: మాఘ శుద్ధ పాడ్యమి.
🌼చెట్లనునాటండి స్వచ్ఛమైన  ప్రాణవాయువును పీల్చండి
కామెంట్‌లు