నేటి పంచాంగం

 

🌻🌻

     *🌹07-02-2021🌹*

        *🌹సూర్య ప్రార్థన🌹*

శ్లో ||ఉదయగిరిముపేతం భాస్కరం పద్మహస్తంl

సకలభువననేత్రం నూత్నరత్నోపధేయంll

తిమిరకరిమృగేంద్రం బోధకం పద్మినీనాంl

సురవరమభివంద్యం సుందరం విశ్వరూపంll


తిథేశ్చ శ్రియ మాప్నోతి వారాదాయుష్యవర్ధనం నక్షత్రాత్ హరతే పాపం యోగాత్ రోగ నివారణం కరణాత్ కార్య సిధ్ధించ పంచాంగ ఫలముత్తమం

🌹స్వస్తి శార్వరినామ సం||

ఉత్తరాయణం,హేమంత ఋతువు.

 🛑చాంద్రమానం:పుష్యమాసం,

🛑సౌరమానం:మకరమాసం/తై నెల25.

     *🌹🌹 పంచాంగం🌹🌹

*🛑తిథి*:బహుళ ఏకాదశి రాతె04:47,

తదుపరి ద్వాదశి.

*🛑నక్షత్రం* :జ్యేష్ఠ సా04:13,

తదుపరి మూల.

*🛑యోగం*: వ్యాఘాతం ప01:58,

తదుపరి హర్షణం.

*🛑కరణం*:బవ 17:35:08

తదుపరి బాలువ 28:47,

తదుపరి కౌలువ.

*🛑వారం* :ఆదివారము

🌞సూర్యోదయం 06:38:14

🌞సూర్యాస్తమయం 18:13:32

🌞పగటి వ్యవధి 11:35:17

🌚రాత్రి వ్యవధి 12:24:25

🌙చంద్రాస్తమయం 14:06:06

🌙చంద్రోదయం 27:26:19*

🌞సూర్యుడు:ధనిష్ఠ.

🌞🌙చంద్రుడు:జ్యేష్ఠ

    *⭐నక్షత్ర పాదవిభజన⭐*

జ్యేష్ఠ3పాదం"యీ"ప10:28

జ్యేష్ఠ4పాదం"యూ "సా04:13

మూల1పాదం"యే "రా09:59

మూల2పాదం"యో "రాతె03:45

*🌹వర్జ్యం*:రా12గం||31నిIIల నుండి 02గం||02నిIIల వరకు.

*🌹అమృతకాలం*:ఉ08గం||39నిIIల నుండి 10గం|09నిIIల వరకు..

*🌹దుర్ముహూర్తం*:సా04గం||39నిIIల నుండి 05గం||25నిIIల వరకు.

     *🌹లగ్న&గ్రహస్థితి🌹

*🐊మకరం*::రవి,బుధగురు,శుక్ర,శని,ఉ07గం03ని 

*🍯కుంభం*:,ఉ08గం44ని

*🐟మీనం*:ప10గం24ని

*🐐మేషం*:కుజ,ప12గం11ని

*🐂వృషభం*:రాహు,ప02గం12ని

*👩‍❤‍💋‍👩మిథునం*:సా04గం24

*🦀కటకం*:సా06గం36ని

*🦁సింహం*:రా08గం40ని

*🧛‍♀కన్య*:రా10గం42ని

*⚖తులా*:రా12గం49ని

*🦂వృశ్చికం*:చంద్ర,కెతు,రా03గం02ని 

*🏹ధనుస్సు*:రాతె05గం09ని

*🌻నేత్రం*:2,జీవం:1/2.

*🌻యోగిని*:దక్షిణం, పడమర..

*🌻గురుస్థితి*:మూఢం.

*🌼శుక్రస్థితి*:తూర్పు.

*⭐ దినస్థితి*:మరణయోగం రాతె04గం47ని లవరకు, తదుపరి  సిద్ధయోగం .

   *🌹🌹 ఆదివారం🌹🌹*

🌹రాహుకాలం: సా 4గం||30నిll6గం॥ల వరకు,

🌹యమగండం:మ12గం||ల

 నుండి1గంll30ని॥ల వరకు,

🌹గుళికకాలం:మ3గం||లనుండి4గంllల30నిllవరకు.

🌹వారశూల:పడమరదోషం

(పరిహారం)బెల్లంఉత్తరంశుభ ఫలితం.

         🌹హోరాచక్రం🌹

పగలు                      రాత్రి

7-8 శుక్ర                 6-7గురు

9-10 చంద్ర           9-10 శుక్ర

11-12గురు           11-12చంద్ర

2-3 శుక్ర                   1 -2గురు,

4-5 చంద్ర                4-5 శుక్ర

6⃣ -7⃣. ఉ - సూర్య| రా - గురు

7⃣ -8⃣ ఉ - శుక్ర | రా - కుజ

8⃣ -9⃣ ఉ - బుధ| రా - సూర్య

9⃣ -🔟 ఉ - చంద్ర | రా - శుక్ర

🔟 -⏸ ఉ - శని | రా - బుధ

⏸ - 12ఉ - గురు| రా - చంద్ర

12 -1⃣మ - కుజ| రా - శుక్ర

1⃣ -2⃣మ - సూర్య| రా - బుధ

2⃣ -3⃣మ - శుక్ర| రా - చంద్ర

3⃣_4⃣మ - బుధ| తె- శని

4⃣ -5⃣మ - చంద్ర | తె- గురు

5⃣_6⃣సా - శని | తె-కుజ

🌹 చంద్ర, గురు, శుక్ర హోరలు శుభం.బుధ, కుజ హోరలు మధ్యమంసూర్య, శని హోరలు అధమం.

          *🌹విశేషం*

🌹1.అభిజిత్ లగ్నం:మేష లగ్నం ప10గం||24॥నుండి12గం||11నిII వరకు .

 🌹2గోధూళి మహూర్తం : 2గం||04ని॥ నుండి5గం|| 38నిll ల వరకు.

🌹3. శ్రాద్దతిథి: బహుళ ఏకాదశి.

కామెంట్‌లు