నేటి దినసరి రాశి ఫలాలు

 

🌻🌻

     *🌼08-02-2021🌼*

___________________ __

🌳🌹🌻శ్రీ శివ స్తుతి🌻🌹🌳

        ☘ శివ స్తుతి☘

శ్లో || వందేశంభుం ఉమాపతిం సుర

గురుం,

వందే జగత్కారణం,

వందే పన్నగభూషణం మృగధరం,

వందే పశూనాం పతిం,

వందే సూర్య శశాంక వహ్ని నయనం,

వందే ముకుంద ప్రియం,

వందే భక్త జనాశ్రయం చ,

వరదం వందే శివం శంకరం.🙏🏿


తిథేశ్చ శ్రియ మాప్నోతి వారాదాయుష్యవర్ధనం నక్షత్రాత్ హరతే పాపం యోగాత్ రోగ నివారణం కరణాత్ కార్య సిధ్ధించ పంచాంగ ఫలముత్తమం

*స్వస్తిశ్రీ శార్వరినామ సంవత్సరం*

*ఉత్తరాయణం,హేమంతఋతువు*

*🌼 చాంద్రమానం*:పుష్యమాసం.

*🌼సౌరమానం*:మకరమాసం,తైనెల26తేది.

       *🏐పంచాంగం🏐*

*🌼తిథి*: బహుళ ద్వాదశి రాతె03:19,

తదుపరి త్రయోదశి.

*🌼నక్షత్రం*:మూల ప03:19,

తదుపరి పూర్వాషాడ.

*🌼యోగం*:హర్షణ 11:29,

తదుపరి వజ్రం.

*🌼కరణం*: కౌలువ సా04:01

తదుపరి తైతుల రాతె03:19,

తదుపరి గరజి.

*🌼వారం* సోమవారము

🌞సూర్యోదయం 06:37:58

🌞సూర్యాస్తమయం18:13:53

🌞పగటి వ్యవధి 11:35:55

🌚రాత్రి వ్యవధి 12:23:47

🌙చంద్రాస్తమయం 15:03:51

🌙చంద్రోదయం 28:26:04*

🌞సూర్యుడు: ధనిష్ఠ

🌙చంద్రుడు మూల

   *⭐నక్షత్ర పాదవిభజన⭐*

మూల3పాదం"భా"ఉ09:32

మూల4పాదం"భీ"ప03:19

పూ.షాఢ1పాదం"భూ "రా09:08

పూ.షాఢ2పాదం"ధా "రా02:57

🌼వర్జ్యం:ప02గం10నినుండి 03గం41ని లవరకు.

తిరిగి రా12గం//54ని// ల నుండి 02గం//26ని//ల వరకు.

🌼అమృతకాలం:ఉ09గం37నిలనుండి 11గం08ని లవరకు.

🌼దుర్ముహూర్తం :-ప12గం//50ని//లనుండి 01గం//36ని//లవరకు.

తిరిగి03గం//08ని// ల నుండి 03గం//54ని//ల వరకు.

   *🌼లగ్న&గ్రహస్థితి🌼*

*🐊మకరం*:రవి,బుధ,గురు,శుక్ర,శని,ఉ06గం59ని 

*🍯కుంభం*:ఉ08గం40ని

*🐟మీనం*:ప10గం20ని

*🐐మేషం*:కుజ,ప12గం07ని

*🐂వృషభం*:రాహు,ప02గం08ని

*👩‍❤‍💋‍👩మిథునం*: సా04గం20

*🦀కటకం*:సా06గం32ని

*🦁సింహం*:రా08గం36

*🧛‍♀కన్య*=రా10గం38ని

*⚖తులా*:రా12గం45ని

*🦂వృశ్చికం*:కేతు,రాతె02గం58ని 

*🏹ధనుస్సు*:చంద్ర,రాతె05గం05ని

🌻నేత్రం:2జీవం:1/2.

🌻యోగిని:ఉత్తరం,పడమర.

🌻గురుస్థితి:మూఢం 10-02-2021  వరకు.

🌼శుక్రస్థితి:తూర్పు.

⭐దినస్థితి: సిద్ధయోగం ప్రబలారిష్ఠయోగం.

           *🌼సోమవారం🌼*

🌼రాహుకాలం:ప07గం||30 ని॥నుండి09గంllల వరకు,

🌼యమగండం:ప10గం||30 ని॥నుండి12గంllల వరకు,

🌼గుళికకాలం:మ1గం||30ని॥లనుండి3గం|lవరకు.

🌼వారశూల:తూర్పుదోషం

(పరిహారం)పెరుగు.దక్షిణం శుభఫలితం.

🌼🌼 శుభ హోరలు🌼🌼

పగలు                  రాత్రి

6-7 చంద్ర        6-7 శుక్ర

8-9 గురు        8-9 చంద్ర

11-12 శుక్ర    10-11 గురు

1-2 చంద్ర         1-2 శుక్ర

3-4 గురు         3-4 చంద్ర

- - - - - - -          5-6 గురు

         🌼హారాచక్రం🌼

6⃣ -7⃣ ఉ - చంద్ర| రా - శుక్ర

7⃣ -8⃣ ఉ - శని| రా - బుధ

8⃣ -9⃣ ఉ - గురు| రా - చంద్ర

9⃣ -🔟 ఉ - కుజ | రా - శని

🔟 -⏸ ఉ - సూర్య| రా - గురు

⏸ - 12ఉ - శుక్ర| రా - కుజ

12 -1⃣మ - బుధ| రా - శని

1⃣ -2⃣మ - చంద్ర| రా - గురు

2⃣ -3⃣మ - శని| రా - కుజ

3⃣_4⃣మ - గురు| తె-, సూర్య,

4⃣ -5⃣మ - కుజ| తె- శుక్ర

5⃣_6⃣సా - సూర్య | తె- బుధ

🌼చంద్ర,గురు,శుక్ర హోరలుశుభం

🌼 బుధ,కుజహోరలు మధ్యమం

🌼 సూర్య,శనిహోరలు అధమం

        *🌼విశేషం:🌼*

🌼1.అభిజత్లగ్నం:మేషలగ్నం ప10గం||20ని IIలనుండి 12గం||07ని॥ల వరకు.

🌼2.గోధూళిలగ్నం:సా 5గolIలనుండి 5గం॥45నిlIలవరకు.

🌼3. శ్రాద్దతిథి:పుష్య బహుళ ద్వాదశి .

        *"10సం లోపు పిల్లలను,60సం పైబడిన పెద్దవారిని ఇంట్లోనే ఉంచి కరోనావైరస్ బారి నుండి కాపాడుకుందాము"🙏*

కామెంట్‌లు