నేటి పంచాంగం

 

*🌼26-02-2021🌼* 

               *🌻🌻*

          🌼శ్రీలక్ష్మీ ప్రార్థన🌼

లక్ష్మీo క్షీర సముద్రరాజ తనయాంశ్రీరంగధామేశ్వరీం |

దాసీభూతసమస్తదేవవనితాంలోకైక దీపాంకురాం |

 శ్రీమన్మన్దకటాక్షలబ్ద విభవ

బ్రహ్మేన్ద్ర గంగాధరాం |

త్వాంత్రైలోక్యకుటుమ్బినీంసరసిజాంవన్దేముకుందప్రియాం.


తిథేశ్చ శ్రియ మాప్నోతి వారాదాయుష్యవర్ధనం నక్షత్రాత్ హరతే పాపం యోగాత్ రోగ నివారణం కరణాత్ కార్య సిధ్ధించ పంచాంగ ఫలముత్తమం


🌼స్వస్తిశ్రీ శార్వరినామ సం||, ఉత్తరాయణం,శిశిరఋతువు.

🌼మాఘమాసం

కుంభమాసం/ మాసినెల14వతేది.

        *🌼పంచాంగం🌼*

*🌼తిథి*:శుద్ధ చతుర్దశి ప03:49

తదుపరి పౌర్ణమి.

*🌼నక్షత్రం*: ఆశ్లేష ప12:34

తదుపరి మఖ.

*🌼యోగం*: అతిగండం రా10:33

తదుపరి సుకర్మ.

*🌼కరణం*:వణిజ ప03:49

తదుపరి విష్టి రా02:51

తదుపరి బవ.

*🌼వారం* :శుక్రవారము

🌞సూర్యోదయం 06:30:30

🌞సూర్యాస్తమయం 18:18:40

🌞పగటి వ్యవధి 11:48:10

🌚రాత్రి వ్యవధి 12:11:16

🌙చంద్రోదయం 17:32:38

🌙చంద్రాస్తమయం 30:30:38*

🌞సూర్యుడు: శతభిషం

🌙చంద్రుడు:ఆశ్లేష

*⭐నక్షత్ర పాదవిభజన⭐*

ఆశ్లేష3పాదం"డె"ఉ 06:48

ఆశ్లేష4పాదం"డొ "ప12:34

మఘ1పాదం"మా"సా06:17

మఘ2పాదం"మీ"రా11:59

మఘ3పాదం"ము"రాతె05:39.

*🌼వర్జ్యం*:రా12గంll

03నిIIలనుండి 01గంll37నిIlలవరకు..

*🌼అమృతకాలం*:ప10గంll

33నిIIలనుండి 12గంll10నిIlలవరకు.

*🌼దుర్ముహూర్తం*:ఉ08గంll

55నిIIలనుండి 09గంll42నిIlలవరకు.

తిరిగి :ప12గం||49నిllల నుండి01గం|l36నిIIలవరకు.

       *🌼లగ్న&గ్రహస్థితి🌼*

🍯కుంభం:రవి,శుక్ర,ఉ07గం29ని

🐟మీనం:ప09గం09ని

🐐మేషం:ప10గం56ని

🐂వృషభం=కుజ,రాహు,ప12గం57ని

👩‍❤‍💋‍👩మిథునం:ప03గం09ని

🦀కటకం:సా05గం21ని

🦁సింహం=చంద్ర,రా07గం25ని

🧛‍♀కన్య=రా09గం27ని

⚖తులా:రా11గం34ని

🦂వృశ్చికం:కేతు,రాతె01గం47ని 

🏹,ధనుస్సు:రాతె03గం54ని

🐊మకరం:బుధ,గురు,శని,ఉ05గం48ని 

*🌻నేత్రం*:1,జీవం:1.

*🌻యోగిని*:దక్షిణం,పడమర.

*🌻గురుస్థితి*:తూర్పు..

*🌼శుక్రస్థితి*:మూఢం.

*⭐ దినస్థితి*:మరణయోగం పూర్తి.

  *🌼శుక్రవారం🌼*

🌼రాహుకాలం:ఉ10గం||30నిllల12గం॥ల వరకు,

🌼యమగండం:మ3గం||లనుండి4 గంll30ని॥ల వరకు,

🌼 గుళిక కాలం:ఉ7గం||30నిllలనుండి 9 గం||ల వరకు.

🌼వారశూల:ఉత్తరం శుభం,పడమర దోషం(పరిహారం)బెల్లం

🌼🌼శుభ హోరలు🌼🌼

పగలు               రాత్రి

6-7 శుక్ర           8-9 శుక్ర

8-9 చంద్ర         10-11 చంద్ర

10-11గురు       12-1 గురు

1-2 శుక్ర              3-4 శుక్ర

3-4 చంద్ర            5 - .6 చంద్ర

5-6 గురు

      *🌼హారాచక్రం🌼*

6⃣ -7⃣ ఉ - శుక్ర | రా - కుజ

7⃣ -8⃣ ఉ - బుధ | రా - సూర్య

8⃣ -9⃣ ఉ - చంద్ర | రా - శుక్ర .

9⃣ -🔟 ఉ - శని | రా - బుధ

🔟 -⏸ ఉ - గురు | రా - చంద్ర

⏸ - 12ఉ - కుజ | రా - శని

12 -1⃣మ - సూర్య | రా -బుధ

1⃣ -.2⃣మ - శుక్ర | రా -. చంద్ర

2⃣ -3⃣మ - బుధ| రా - శని

3⃣_4⃣మ - చంద్ర | తె- గురు

4⃣ -5⃣మ - శని | తె- కుజ

5⃣_6⃣సా - గురు | తె-సూర్య

🌼చంద్ర, గురు, శుక్ర హోరలు శుభం.బుధ,కుజ హోరలు మధ్యమం.సూర్య,శని హోరలు అధమం.

    *విశేషం*

🌼1.అభిజిత్ లగ్నం:వృషభలగ్నం ప10గం56ని॥లనుండి12గం|57ని॥ల వరకు.

🌼2.గోధూళి ముహూర్తం సా5గంll00నిII ల నుండి 5గం॥48ని॥ల వరకు.

🌼3.శ్రాద్దతిథి: మాఘ శుద్ధ చతుర్దశి.

🌼చెట్లనునాటండి స్వచ్ఛమైన  ప్రాణవాయువును పీల్చండి

కామెంట్‌లు