నేటి పంచాంగం


 *✋✋*

తిథేశ్చ శ్రియ మాప్నోతి వారాదాయుష్యవర్ధనం నక్షత్రాత్ హరతే పాపం  యోగాత్ రోగ నివారణం కరణాత్ కార్య సిధ్ధించ పంచాంగ ఫలముత్తమం

*🌻18 -02-2021🌻*

  దేవానాంచ ఋషీణాంచ గురుం కాంచన సన్నిభం బుద్ధిమంతం త్రిలోకేశం తం నమామి బృహస్పతింll

🌻స్వస్తిశ్రీ శార్వరినామ సంll

🌻ఉత్తరాయణం.

🌻శిశిరఋతువు

🌻మాఘమాసం.

🌻మాసినెల/కుంభమాసం 06వతేది.

    *🌻పంచాంగం🌻*

*🌻తిథి*:శుద్ధ షష్టి ఉ08:17

తదుపరి సప్తమి.

*🌻నక్షత్రం*: భరణి రా02:52

తదుపరి కృత్తిక.

*🌻యోగం*:బ్రహ్మంరాతె 03:34

తదుపరి ఐంద్రం.

*🌻కరణం*: తైతుల ఉ08:17

తదుపరి గరజి రా 09:37

తదుపరి వణిజ.

*🌻వారం*: గురువారము

🌞సూర్యోదయం 06:34

🌞సూర్యాస్తమయం 18:16:55

🌞పగటి వ్యవధి 11:42:33

🌚రాత్రి వ్యవధి 12:17:00

🌙చంద్రోదయం 10:50:55

🌙చంద్రాస్తమయం 23:40:35

🌞సూర్యుడు:ధనిష్ఠ.

🌙చంద్రుడు:భరణి

   *⭐నక్షత్ర పాదవిభజన⭐*

భరణి2పాదం"లు"ప01:19

భరణి3పాదం"లె"రా08:06

భరణి4పాదం"లొ"రా02:52

*🟡వర్జ్యం*:ఉ09గం||29ని IIలనుండి11గంll15ని||ల వరకు.

 *🟡అమృతకాలం*:-రా08గం||07ని IIలనుండి09గం|53ని||ల వరకు.

🌻దుర్ముహూర్తం:ప10గం||31ని IIలనుండి11గంll17ని||ల వరకు ,

తిరిగి ప03గం||09ని IIలనుండి03గం|55ని||ల వరకు.

   *🟡లగ్న&గ్రహస్థితి🟡*

*🍯కుంభం*:రవి,ఉ08గం01ని

 *🐟మీనం*:ప09గం40ని

*🐐మేషం*:చంద్ర,కుజ,ప11గం27ని

*🐂వృషభం*:రాహు,ప01గం29ని

*👩‍❤‍💋‍👩మిథునం*: ప03గం41

*🦀కటకం*:సా05గం52ని

*🦁సింహం*=రా07గం56ని

*🧛‍♀కన్య*:రా09గం59ని

*⚖తులా*:రా12గం06ని

*🦂వృశ్చికం*:కేతు,రాతె02గం18ని

*🏹ధనుస్సు*:రాతె04గం26ని

*🐊*మకరం*:బుధ,గురు,శుక్ర,శని,రాతె06గం19ని 

*🌻నేత్రం*:1, జీవం:1/2.

*🌻యోగిని*:భూమి.

*🌻గురుస్థితి*:తూర్పు.

*🌼శుక్రస్థితి*: మూఢం 30-04-2021 వరకు.

*⭐ దినస్థితి*: సిద్ధయోగం రా02గం52ని లవరకు,తదుపరి మరణయోగం.

     *🌻🌻గురువారం🌻🌻*

🌻రాహుకాలం: మ1గం|| 30ని Ilలనుండి3గం|lలవరకు.

🌻యమగండము :ఉ6 గం||లనుండి 7గoll30ని||లవరకు.

🌻గుళికకాలం:ఉ9గం||ల నుండి10గం||30నిllలవరకు.

రాహుకాల,యమగండములనుశుభకార్యములయందు.గుళికకాలంఅశుభకార్యములయందుపాటించవలయును.

🌻వారశూల:దక్షిణందోషం.తప్పనిసరి అయితే తైలదానం చేయాలి.పడమర శుభఫలితం,

   ☀🌞శుభ హోరలు🌞☀

పగలు              రాత్రి

6 -7 గురు         6-7 చంద్ర

9-10 శుక్ర           8-9 గురు

11-12 చంద్ర      11-12 శుక్ర

1 - 2 గురు          1 -2 చంద్ర

4-5 శుక్ర              3-4 గురు

    🌻🌻హోరా చక్రం🌻🌻

6⃣ -7⃣ ఉ గురు | రా చంద్ర

7⃣ -8⃣ ఉ కుజ | రా శని

8⃣ -9⃣ ఉ సూర్య | రా గురు

9⃣ -🔟 ఉ శుక్ర | రా కుజ

🔟 -⏸ ఉ బుధ | రా సూర్య

⏸ -1⃣2⃣ ఉ చంద్ర | రా శుక్ర

1⃣2⃣ -1⃣మ శని | రా కు జ

1⃣ -2⃣మ గురు | రా సూర్య

2⃣ -3⃣మ కుజ | రా శుక్ర

3⃣ -4⃣మ  సూర్య | తె బుధ

4⃣ -5⃣సా  శుక్ర | తె చంద్ర

5⃣ -6⃣సా బుధ | తె శని

🌻చంద్ర,గురు,శుక్రహోరలుశుభ

బుధ,కుజహోరలుమధ్యమ,

సూర్య,శనిహోరలుఅధమఫలములనుయిచ్చును.

విశేషం: 

*🌻1.అభిజిత్ లగ్నం* వృషభలగ్నం ప11గంll27నిllల నుండి01గoll29ని॥వరకు.

*🌻2. గోధూళి ముహూర్తం* సా5గంll00నిIIనుండి5గం||48నిllల వరకు.

*🌻3. శ్రార్దతిథి*: మాఘ శుద్ధ సప్తమి.

కామెంట్‌లు