నేటి పంచాంగం

 

*✋✋*

తిథేశ్చ శ్రియ మాప్నోతి వారాదాయుష్యవర్ధనం నక్షత్రాత్ హరతే పాపం  యోగాత్ రోగ నివారణం కరణాత్ కార్య సిధ్ధించ పంచాంగ ఫలముత్తమం

*🌻11 -02-2021🌻*

  దేవానాంచ ఋషీణాంచ గురుం కాంచన సన్నిభం బుద్ధిమంతం త్రిలోకేశం తం నమామి బృహస్పతింll

🌻స్వస్తిశ్రీ శార్వరినామ సంll

🌻ఉత్తరాయణం.

🌻హేమంతఋతువు

🌻పుష్యమాసం.

🌻తైనెల/మకరమాసం 29వతేది.

    *🌻పంచాంగం🌻*

*🟡తిథి*:అమావాస్య రా12:34

తదుపరి శుద్ద పాడ్యమి.

*🟡నక్షత్రం* :శ్రవణం ప02:04

తదుపరి ధనిష్ఠ.

*🟡యోగం*:వరీయాన్ రాతె03:31

తదుపరి పరిఘ.

*🟡కరణం*:చతుష్పాత్ ప12:48

తదుపరి నాగవం రాతె12:34

తదుపరి కింస్తుఘ్నం.

*🟡వారం*: గురువారము

🌞సూర్యోదయం 06:37:03

🌞సూర్యాస్తమయం 18:14:54

🌞పగటి వ్యవధి 11:37:51

🌚రాత్రి వ్యవధి 12:21:48

🌙చంద్రాస్తమయం 17:59:48

🌙చంద్రోదయం 30:48:43*

🌞సూర్యుడు: ధనిష్ఠ

🌙చంద్రుడు శ్రవణం

       *⭐నక్షత్ర పాదవిభజన⭐*

శ్రవణం3పాదం"ఖే"ఉ08:03

శ్రవణం4పాదం"ఖో "ప02:04

ధనిష్ఠ1పాదం"గా "రా08:05

ధనిష్ఠ2పాదం"గీ "రా02:09

🟡వర్జ్యం:సా06గం||05ని IIలనుండి07గంll42ని||ల వరకు.

 🟡అమృతకాలం:-రాతె03గం||49ని IIలనుండి05గం|26ని||ల వరకు.

🌻దుర్ముహూర్తం:ప10గం||32ని IIలనుండి11గంll18ని||ల వరకు ,

తిరిగి ప03గం||09ని IIలనుండి03గం|55ని||ల వరకు.

   *🟡లగ్న&గ్రహస్థితి🟡*

*🐊*మకరం*:రవి,చంద్ర,బుధ,గురు,శుక్ర,శని,ఉ06గం47ని 

*🍯కుంభం*:ఉ08గం29ని

 *🐟మీనం*:ప10గం08ని

*🐐మేషం*:కుజ,ప11గం55ని

*🐂వృషభం*:రాహు,ప01గం57ని

*👩‍❤‍💋‍👩మిథునం*: సా04గం09

*🦀కటకం*:రా06గం20ని

*🦁సింహం*=రా08గం24ని

*🧛‍♀కన్య*:రా10గం26ని

*⚖తులా*:రా12గం33ని

*🦂వృశ్చికం*:కేతు,రాతె02గం46ని

*🏹ధనుస్సు*:రాతె04గం53ని

*🌻నేత్రం*:0, జీవం:0.

*🌻యోగిని*:భూమి.

*🌻గురుస్థితి*:మూఢం 10-02-2021 వరకు.

*🌼శుక్రస్థితి*:తూర్పు

*⭐ దినస్థితి*: సిద్ధయోగం. పూర్తి

     *🌻🌻గురువారం🌻🌻*

🌻రాహుకాలం: మ1గం|| 30ని Ilలనుండి3గం|lలవరకు.

🌻యమగండము :ఉ6 గం||లనుండి 7గoll30ని||లవరకు.

🌻గుళికకాలం:ఉ9గం||ల నుండి10గం||30నిllలవరకు.

రాహుకాల,యమగండములనుశుభకార్యములయందు.గుళికకాలంఅశుభకార్యములయందుపాటించవలయును.

🌻వారశూల:దక్షిణందోషం.తప్పనిసరి అయితే తైలదానం చేయాలి.పడమర శుభఫలితం,

   ☀🌞శుభ హోరలు🌞☀

పగలు              రాత్రి

6 -7 గురు         6-7 చంద్ర

9-10 శుక్ర           8-9 గురు

11-12 చంద్ర      11-12 శుక్ర

1 - 2 గురు          1 -2 చంద్ర

4-5 శుక్ర              3-4 గురు

    🌻🌻హోరా చక్రం🌻🌻

6⃣ -7⃣ ఉ గురు | రా చంద్ర

7⃣ -8⃣ ఉ కుజ | రా శని

8⃣ -9⃣ ఉ సూర్య | రా గురు

9⃣ -🔟 ఉ శుక్ర | రా కుజ

🔟 -⏸ ఉ బుధ | రా సూర్య

⏸ -1⃣2⃣ ఉ చంద్ర | రా శుక్ర

1⃣2⃣ -1⃣మ శని | రా కు జ

1⃣ -2⃣మ గురు | రా సూర్య

2⃣ -3⃣మ కుజ | రా శుక్ర

3⃣ -4⃣మ  సూర్య | తె బుధ

4⃣ -5⃣సా  శుక్ర | తె చంద్ర

5⃣ -6⃣సా బుధ | తె శని

🌻చంద్ర,గురు,శుక్రహోరలుశుభ

బుధ,కుజహోరలుమధ్యమ,

సూర్య,శనిహోరలుఅధమఫలములనుయిచ్చును.

విశేషం: 

*🌻1.అభిజిత్ లగ్నం* మేషలగ్నం ప10గంll08నిllల నుండి11గoll55ని॥వరకు.

*🌻2. గోధూళి ముహూర్తం* సా5గంll00నిIIనుండి5గం||48నిllల వరకు.

*🌻3. శ్రార్దతిథి*:పుష్య బహుళ అమావాస్య.

కామెంట్‌లు