నేటి పంచాంగం

 

*🌻🌻*

     *🌹09-02-2021🌹*

🌹🌹 శ్రీ అంగారక స్తుతి🌹🌹

శ్లో||ధరణీగర్భ సంభూతంl 

 విద్యుత్కాంతి సమప్రభంl

కుమారం శక్తిహస్తంl 

తం మంగళం ప్రణమామ్యహంll

🌹సంవత్సరం:-స్వస్తి శ్రీ శ్రార్వరి

🌹ఉత్తరాయణం,హేమంతఋతువు .

పుష్యమాసం/మకరమాసం/తై నెల27వతేది.

*తిథేశ్చ శ్రియ మాప్నోతి వారాదాయుష్యవర్ధనం నక్షత్రాత్ హరతే పాపం యోగాత్ రోగ నివారణం కరణాత్ కార్య సిధ్ధించ పంచాంగ ఫలముత్తమం*

 🌹🌹 పంచాంగం🌹🌹

*🌹తిథి*:బహుళ త్రయోదశి రా02:04

తదుపరి చతుర్దశి.

*🌹నక్షత్రం* :పూర్వాషాఢ ప02:37

తదుపరి ఉత్తరాషాడ.

*🌹యోగం*:వజ్రం ఉ09:09

తదుపరి వ్యతీపాత్.

*🌹కరణం*:గరజి ప02:40

తదుపరి వణిజ 26:04

తదుపరి విష్టి.

*🌹వారం* :మంగళవారము

🌞సూర్యోదయం 06:37:40

🌞సూర్యాస్తమయం 18:14:14

🌞పగటి వ్యవధి 11:36:33

🌚రాత్రి వ్యవధి 12:23:07

🌙చంద్రాస్తమయం 16:03:21

🌙చంద్రోదయం 29:22:34*

🌞సూర్యుడు:ధనిష్ఠ

🌙చంద్రుడు :పూర్వాషాఢ

  *🌟నక్షత్ర పాదవిభజన🌟*

పూషాఢ3పాదం"ఫా"ఉ08:46

పూషాఢ4పాదం"ఢా"ప02:37

ఉషాఢ1పాదం"భే"రా08:29

ఉషాఢ2పాదం"భో "రాతే 02:22

*🌹వర్జ్యం*:-రా10గం||33ని IIలనుండి 12గం||07నిIIల వరకు.

*🌹అమృతకాలం*:ఉ10గం||08ని IIలనుండి11గం||40నిIIల వరకు..

*🌹దుర్ముహూర్తం*:ఉ09గం||01ని IIలనుండి 09గం||47నిIIల వరకు.

తిరిగి రా11గం||13ని IIలనుండి12గం||03నిIIల వరకు.

   *🌹లగ్న&గ్రహస్థితి🌹*

*🐊మకరం*:రవి,గురు,శుక్ర,శని,ఉ06గం55ని 

*🍯కుంభం*:బుధ,ఉ08గం36ని

*🐟మీనం*:ప10గం16ని

*🐐మేషం*:కుజ,ప12గం03ని

*🐂వృషభం*:రాహు,ప02గం04ని

*👩‍❤‍💋‍👩మిథునం*:సా04గం16

*🦀కటకం*:రా06గం28ని

*🦁సింహం*:రా08గం32ని

*🧛‍♀కన్య*:రా10గం34ని

*⚖తులా*:రా12గం41ని

*🦂వృశ్చికం*:కేతు,రాతె02గం54ని

 *🏹ధనుస్సు*చంద్ర,:రాతె05గం01ని

*🌻నేత్రం*:2,జీవం:1/2.

*🌻యోగిని*:ఉత్తరం,తూర్పు.

*🌻గురుస్థితి*:మూఢం 10-02-2021 వరకు.

9*🌼శుక్రస్థితి*:తూర్పు.

*⭐ దినస్థితి*: సిద్ధయోగం రాతే02గం04ని ల వరకు, తదుపరి ప్రబలారిస్టయోగం.

    *🌹 మంగళవారం🌹*

🌺రాహుకాలo:మ3గం||నుండి4గంllల30నిllలవరకు.

🌺యమగండం:ఉ9గం॥లనుండి10గం||30ని॥ల వరకు .

🌺గుళికకాలం:మ12గం||లనుండి1గం||30నిllలవరకు .

🌹వారశూల:ఉత్తరం దోషం,(అవసరమనుకొంటే పాలుదానం చేయవలెను.)

తూర్పు శుభం.

🌺🌺శుభ హోరలు🌺🌺

పగలు                    రాత్రి

8-9 శుక్ర                7-8 గురు

10-11 చంద్ర         10-11 శుక్ర

12-1 గురు            12-1 చంద్ర

3-4 శుక్ర                2-3 గురు

5-6 చంద్ర               5-6 శుక్ర

🌺🌺దివా హోరాచక్రం🌺🌺

6⃣ -7⃣ పగలు - కుజ | రా - శని

7⃣ -8⃣ప - సూర్య | రా - గురు

8⃣ -9⃣ప - శుక్ర | రా - కు జ

9⃣ -🔟ప - బుధ | రా - సూర్య

🔟 -1⃣1⃣ప - చంద్ర | రా - శుక్ర

1⃣1⃣ -1⃣2⃣ప - శని | రా -బుధ.

1⃣2⃣ -1⃣ ప-గురు | రా సూర్య

1⃣ -2⃣ప - కుజ | రా - శుక్ర,

2⃣ -3⃣ప - సూర్య | రా -బుధ

3⃣ -4⃣ప - శుక్ర | రా - చంద్ర

4⃣ -5⃣ప - బుధ |తె- శని

5⃣ 6⃣ప - చంద్ర | తె - గురు.

🌻చంద్ర,గురు,శుక్ర హోరలు శుభం

🌻బుధ,కుజ హోరలు మధ్యమం  

🌻సూర్య శనిహోరలు అధమం.

*🌺1.అభిజిత్ లగ్నం*:మేష లగ్నం ప10గం||16ని IIనుండి12గంl|03ని IIలవరకు,శుభం

2.గోధూళి ముహూర్తం:సా5 గoll00నిIIలనుండి 5గoll48ని॥ల

వరకు.

*🌹3. శ్రాద్దతిథి*: పుష్య  బహుళ త్రయోదశి.

కామెంట్‌లు