జన్మదిన శుభాకాంక్షలు

 

సీనియర్ న్యాయవాది తెలంగాణ రాష్ట్ర అవోపా కార్యనిర్వాహక కమిటీ సభ్యుడు శ్రీ పల్లెర్ల గోపాలకిషన్ గారికి జన్మదిన శుభాకాంక్షలు.

కామెంట్‌లు