నేటి పంచాంగం

 

🌻🌻

     *🌼22-02-2021🌼*

___________________ __

🌳🌹🌻శ్రీ శివ స్తుతి🌻🌹🌳

        ☘ శివ స్తుతి☘

శ్లో || వందేశంభుం ఉమాపతిం సుర

గురుం,

వందే జగత్కారణం,

వందే పన్నగభూషణం మృగధరం,

వందే పశూనాం పతిం,

వందే సూర్య శశాంక వహ్ని నయనం,

వందే ముకుంద ప్రియం,

వందే భక్త జనాశ్రయం చ,

వరదం వందే శివం శంకరం.🙏🏿


తిథేశ్చ శ్రియ మాప్నోతి వారాదాయుష్యవర్ధనం నక్షత్రాత్ హరతే పాపం యోగాత్ రోగ నివారణం కరణాత్ కార్య సిధ్ధించ పంచాంగ ఫలముత్తమం

*స్వస్తిశ్రీ శార్వరినామ సంవత్సరం*

*ఉత్తరాయణం,శిశిరఋతువు*

*🌼 చాంద్రమానం*:మాఘమాసం.

*🌼సౌరమానం*:కుంభమాసంమాసినెల10తేది.

       *🏐పంచాంగం🏐*

*🌼తిథి*:శుద్ధ దశమి సా05:15

తదుపరి ఏకాదశి.

*🌼నక్షత్రం*: మృగశిర ప 10:56

తదుపరి ఆరుద్ర.

*🌼యోగం* :ప్రీతి రాతె05:21

తదుపరి ఆయుష్మాన్.

*🌼కరణం*:గరజి సా05:15

తదుపరి వణిజ రాతె05:46

తదుపరి విష్టి.

*🌼వారం* :సోమవారము

🌞సూర్యోదయం 06:32:32

🌞సూర్యాస్తమయం 18:17:52

🌞పగటి వ్యవధి 11:45:20

🌚రాత్రి వ్యవధి 12:14:10

🌙చంద్రోదయం 13:46:43

🌙చంద్రాస్తమయం 27:05:40*

🌞సూర్యుడు:శతభిషం.

🌙చంద్రుడు:మృగశిర

        *⭐నక్షత్ర పాదవిభజన⭐*

మృగశిర4పాదంకీ "ప10:56

ఆరుద్ర1పాదం"కు"సా05:24

ఆరుద్ర2పాదం"ఘ"రా11:48

ఆరుద్ర3పాదం"ఞ "రాతె06:10

*🌼వర్జ్యం*:సా05గం29నిలనుండి 07గం12ని లవరకు..

*🌼అమృతకాలం*:ఉ08గం44నిలనుండి 10గం31ని లవరకు.

తిరిగి రా11గం//29ని// ల నుండి 01గం//12ని//ల వరకు.

*🌼దుర్ముహూర్తం* :-ప12గం//49ని//లనుండి 01గం//36ని//లవరకు.

తిరిగి03గం//09ని// ల నుండి 03గం//56ని//ల వరకు.

   *🌼లగ్న&గ్రహస్థితి🌼*

*🍯కుంభం*:రవి,శుక్ర,ఉ07గం45ని

*🐟మీనం*:ప09గం24ని

*🐐మేషం*:ప11గం12ని

*🐂వృషభం*:కుజ,రాహు,ప01గం13ని

*👩‍❤‍💋‍👩మిథునం*: చంద్ర,ప03గం25

*🦀కటకం*:సా05గం36ని

*🦁సింహం*:రా07గం40

*🧛‍♀కన్య*=రా09గం43ని

*⚖తులా*:రా11గం50ని

*🦂వృశ్చికం*:కేతు,రాతె02గం02ని 

*🏹ధనుస్సు*:రాతె04గం10ని

*🐊మకరం*:బుధ,గురు,శని,రాతె06గం04ని 

🌻నేత్రం:1జీవం:1/2.

🌻యోగిని:భూమి.

🌻గురుస్థితి:తూర్పు.

🌼శుక్రస్థితి:మూఢం.

⭐దినస్థితి: అమృతయోగం ప10గం56ని ల వరకు, తదుపరి సిద్ధయోగం.

           *🌼సోమవారం🌼*

🌼రాహుకాలం:ప07గం||30 ని॥నుండి09గంllల వరకు,

🌼యమగండం:ప10గం||30 ని॥నుండి12గంllల వరకు,

🌼గుళికకాలం:మ1గం||30ని॥లనుండి3గం|lవరకు.

🌼వారశూల:తూర్పుదోషం

(పరిహారం)పెరుగు.దక్షిణం శుభఫలితం.

🌼🌼 శుభ హోరలు🌼🌼

పగలు                  రాత్రి

6-7 చంద్ర        6-7 శుక్ర

8-9 గురు        8-9 చంద్ర

11-12 శుక్ర    10-11 గురు

1-2 చంద్ర         1-2 శుక్ర

3-4 గురు         3-4 చంద్ర

- - - - - - -          5-6 గురు

         🌼హారాచక్రం🌼

6⃣ -7⃣ ఉ - చంద్ర| రా - శుక్ర

7⃣ -8⃣ ఉ - శని| రా - బుధ

8⃣ -9⃣ ఉ - గురు| రా - చంద్ర

9⃣ -🔟 ఉ - కుజ | రా - శని

🔟 -⏸ ఉ - సూర్య| రా - గురు

⏸ - 12ఉ - శుక్ర| రా - కుజ

12 -1⃣మ - బుధ| రా - శని

1⃣ -2⃣మ - చంద్ర| రా - గురు

2⃣ -3⃣మ - శని| రా - కుజ

3⃣_4⃣మ - గురు| తె-, సూర్య,

4⃣ -5⃣మ - కుజ| తె- శుక్ర

5⃣_6⃣సా - సూర్య | తె- బుధ

🌼చంద్ర,గురు,శుక్ర హోరలుశుభం

🌼 బుధ,కుజహోరలు మధ్యమం

🌼 సూర్య,శనిహోరలు అధమం

        *🌼విశేషం:🌼*

🌼1.అభిజత్లగ్నం:వృషభలగ్నం ప11గం||12ని IIలనుండి 01గం||13ని॥ల వరకు.

🌼2.గోధూళిలగ్నం:సా 5గolIలనుండి 5గం॥45నిlIలవరకు.

🌼3. శ్రాద్దతిథి:మాఘ శుద్ధ దశమి.

        *"10సం లోపు పిల్లలను,60సం పైబడిన పెద్దవారిని ఇంట్లోనే ఉంచి కరోనావైరస్ బారి నుండి కాపాడుకుందాము"🙏*

కామెంట్‌లు