నేటి పంచాంగం

 

*🌻🌻*

శ్లో llతిథేశ్చ శ్రియ మాప్నోతి వారాదాయుష్యవర్ధనం నక్షత్రాత్ హరతే పాపం యోగాత్ రోగ నివారణం కరణాత్ కార్య సిధ్ధించ పంచాంగ ఫలముత్తమం

      *🌳24-02-2021🌳*

శ్లో|| బుధారిష్టేతు సంప్రాప్తే |

బుధ పూజాం చకారయేత్ |

బుధధ్యానం ప్రవక్ష్యామి |

బుద్ధి పీడోప శాంతయే ||

*🌳సంవత్సరం:స్వస్తిశ్రీ శార్వరి*

*🌳 ఉత్తరాయణం,శిశిర ఋతువు*.

*🌳మాఘమాసం.*

*🌳కుంభమాసం,మాసి నెల 12వతేది.*

   *🌲🌲 పంచాంగం🌲🌲*

*🎾తిథి*::శుద్ధ ద్వాదశి సా06:05

తదుపరి త్రయోదశి.

*🎾నక్షత్రం* :పునర్వసు ప01:16

తదుపరి పుష్యమి.

*🎾యోగం*: సౌభాగ్యం రాతె03:07

తదుపరి శోభనం.

*🎾కరణం* :బాలువ సా06:05

తదుపరి కౌలువ రాతె05:47

తదుపరి తైతుల.

*🎾వారం* :బుధవారము

🌞సూర్యోదయం 06:31:32

🌞సూర్యాస్తమయం 18:18:17

🌞పగటి వ్యవధి 11:46:45

🌚రాత్రి వ్యవధి 12:12:43

🌙చంద్రోదయం 15:36:17

🌙చంద్రాస్తమయం 28:51:55*

🌞సూర్యుడు:శతభిష

🌙చంద్రుడు:పునర్వసు

   *⭐నక్షత్ర పాదవిభజన⭐*

పునర్వసు3పాదం"హా"ఉ07:09

పునర్వసు4పాదం"హీ"ప 01:16

పుష్యమి1పాదం"హు"రా07:20

పుష్యమి2పాదం"హె"రా01:21

*🎾వర్జ్యం*:రా07గం||33నిIIలనుండి 09గంll11నిIIలవరకు.

*🎾అమృతకాలం*:రాతె05గం||24నిIIలనుండి గురువారం ఉ 07గంll03నిIIలవరకు.

*🎾దుర్ముహూర్తం*:ప12గం||03నిIIలనుండి 12గంll50నిIIలవరకు.

   *🌳లగ్న&గ్రహస్థితి🌳*

*🍯కుంభం*:రవి,శుక్ర,ఉ07గం37ని

*🐟మీనం*:ప09గం17ని

*🐐మేషం*=ప11గం04ని

*🐂వృషభం*:కుజ,రాహు,ప01గం05ని

*👩‍❤‍💋‍👩మిథునం*: ప03గం17ని

 *🦀కటకం*:చంద్ర,సా05గం29ని

*🦁సింహం*=రా07గం33ని

*🧛‍♀కన్య*:రా09గం35ని

*⚖తులా*:రా11గం42ని

*🦂వృశ్చికం*:కేతు రాతె01గం55ని

*🏹ధనుస్సు*:రాతె04గం02ని

*🐊మకరం*:బుధ,గురు,శని,రాతె05గం56ని 

*🌻నేత్రం*:1,జీవం:0.

*🌻యోగిని*:ఉత్తరం.

*🌻గురుస్థితి*:తూర్పు.

*🌼శుక్రస్థితి*:మూఢం 30-04-2021 వరకు.

*⭐ దినస్థితి*: సిద్ధయోగం పూర్తి.

   *🌳🌴బుధవారం🌴🌳*

రాహుకాలం: మ12 గం॥లనుండి1గం|| 30ని II ల వరకు .

యమగండం:ఉ7గం॥30ని॥నుండి 9గం ల వరకు .

గుళిక కాలం:ఉ10 గంట॥30ని॥నుండి 12గం॥ల వరకు

వారశూల: ఉత్తరం దోషం(పరిహారం: క్షీర దానం )పడమర శుభ ఫలితం.

🌳🌳శుభ హోరలు🌳🌳

పగలు                   రాత్రి

7-8 చంద్ర             7-8 శుక్ర

9-10 గురు      9-10 చంద్ర

12-1 శుక్ర            11-12గురు 

2-3 చంద్ర            2-3 శుక్ర

4 -5 గురు           4-5 చంద్ర.

🌱🌱దివా హోరా చక్రం.🌱🌱

ఉదయాత్పూర్వం:      మద్యాహ్నం

1⃣2⃣ గం||1⃣గం॥రాచంద్ర- శుక్ర

1⃣గం ॥2⃣గం ॥రాశని- బుధ

2⃣గం||3⃣గం ॥తెగురు - చంద్ర

3⃣గoll4⃣గం ॥తెకుజ- శని

4⃣గం||5⃣గoll తెసూర్య- గురు

5⃣గం||6⃣గం ॥తెశుక్ర - కుజ

6⃣గం॥7⃣గoll ఉబుధ-రా సూర్య

7⃣గం॥8⃣గoll ఉచంద్ర - రాశుక్ర

8⃣గం॥9⃣గoll ఉశని - రాబుధ

9⃣గoll🔟గoll ఉగురు - రాచంద్ర

🔟గoll1⃣1⃣గoll ఉకు జ - రాశని

1⃣1⃣గoll1⃣2⃣గం॥ ఉసూర్య -  రా గురు.

🌻చంద్ర,గురు,శుక్ర హోరలు శుభం

🌻బుధ,కుజ హోరలు మధ్యమం  

🌻సూర్య శనిహోరలు అధమం

*🌴🌱🌲విశేషం:-🌲🌱🌴*

🌳1.అభిజిత్ లగ్నం:వృషభ లగ్నం ప11గం||04ని॥ నుండి 01గం|l05నిIIల వరకు.

🌳2.గోధూళి ముహూర్తం సా||5 గం|| 00నిll ల నుండి 5గం||45ని॥ల వరకు.

🌳3. .శ్రాద్థ తిథి:మాఘ శుద్ధ ద్వాదశి..

🌳🌳🌳🌳🌳🌳🌳

చెట్లను పెంచండి స్వచ్చమైన ప్రాణవాయువును పీల్చండి

🌳🌳🌳🌳🌳🌳🌳🌳🌳

కామెంట్‌లు