జన్మదిన శుభాకాంక్షలు

 


తెలంగాణ రాష్ట్ర అవోపా కార్యదర్శి విశ్రాంత సీనియర్ బ్యాంక్ మ్యానేజర్ శ్రీ పాత వెంకట నర్సయ్య గారికి జన్మదిన శుభాకాంక్షలు.

కామెంట్‌లు