నేటి పంచాంగం

 

*🌻🌻*

శ్లో llతిథేశ్చ శ్రియ మాప్నోతి వారాదాయుష్యవర్ధనం నక్షత్రాత్ హరతే పాపం యోగాత్ రోగ నివారణం కరణాత్ కార్య సిధ్ధించ పంచాంగ ఫలముత్తమం

      *🌳17-02-2021🌳*

శ్లో|| బుధారిష్టేతు సంప్రాప్తే |

బుధ పూజాం చకారయేత్ |

బుధధ్యానం ప్రవక్ష్యామి |

బుద్ధి పీడోప శాంతయే ||

*🌳సంవత్సరం:స్వస్తిశ్రీ శార్వరి*

*🌳 ఉత్తరాయణం,శిశిర ఋతువు*.

*🌳మాఘమాసం.*

*🌳కుంభమాసం,మాసి నెల 05వతేది.*

   *🌲🌲 పంచాంగం🌲🌲*

*🎾తిథి*:శుద్ధ షష్ఠి పూర్తి

గురువారం ఉ08గం17ని లవరకు.

*🎾నక్షత్రం*: అశ్వని రా11:47

తదుపరి భరణి.

*🎾యోగం*:శుక్లం రా02:36

తదుపరి బ్రహ్మం.

*🎾కరణం*: కౌలువ సా06:59

తదుపరి తైతుల.

*🎾వారం*:బుధవారము

🌞సూర్యోదయం 06:34:47

🌞సూర్యాస్తమయం 18:16:39

🌞పగటి వ్యవధి 11:41:52

🌚రాత్రి వ్యవధి 12:17:42

🌙చంద్రోదయం 10:13:53

🌙చంద్రాస్తమయం 22:53:28

🌞సూర్యుడు: ధనిష్ఠ.

🌙చంద్రుడు:అశ్వని.

     *⭐నక్షత్ర పాదవిభజన⭐*

అశ్వని2పాదం"చె"ప10:19

అశ్వని3పాదం"చొ "సా05:02

అశ్వని4పాదం"లా"రా11:47

భరణి1పాదం"లి"రాతె06:33

*🎾వర్జ్యం*:సా06గం||26నిIIలనుండి 08గంll12నిIIలవరకు.

*🎾అమృతకాలం*:ప02గం||54నిIIలనుండి 04గంll40నిIIలవరకు.

*🎾దుర్ముహూర్తం*:ప12గం||03నిIIలనుండి 12గంll50నిIIలవరకు.

   *🌳లగ్న&గ్రహస్థితి🌳*

*🍯కుంభం*:రవి,ఉ08గం05ని

*🐟మీనం*:చంద్ర,ప09గం44ని

*🐐మేషం*=కుజ,ప11గం31ని

*🐂వృషభం*:రాహు,ప01గం33ని

*👩‍❤‍💋‍👩మిథునం*: ప03గం45ని

 *🦀కటకం*:సా05గం56ని

*🦁సింహం*=రా08గం00ని

*🧛‍♀కన్య*:రా10గం02ని

*⚖తులా*:రా12గం10ని

*🦂వృశ్చికం*:కేతు రాతె02గం22ని

*🏹ధనుస్సు*:రాతె04గం30ని

*🐊మకరం*:బుధ,గురు,శుక్ర,శని,రాతె06గం23ని 

*🌻నేత్రం*:1,జీవం:1/2.

*🌻యోగిని*:పడమర.

*🌻గురుస్థితి*:తూర్పు.

*🌼శుక్రస్థితి*:మూఢం 30-04-2021 వరకు.

⭐ దినస్థితి:మరణయోగం రా11గం47ని లవరకు, తదుపరి సిద్ధయోగం.

   *🌳🌴బుధవారం🌴🌳*

రాహుకాలం: మ12 గం॥లనుండి1గం|| 30ని II ల వరకు .

యమగండం:ఉ7గం॥30ని॥నుండి 9గం ల వరకు .

గుళిక కాలం:ఉ10 గంట॥30ని॥నుండి 12గం॥ల వరకు

వారశూల: ఉత్తరం దోషం(పరిహారం: క్షీర దానం )పడమర శుభ ఫలితం.

🌳🌳శుభ హోరలు🌳🌳

పగలు                   రాత్రి

7-8 చంద్ర             7-8 శుక్ర

9-10 గురు      9-10 చంద్ర

12-1 శుక్ర            11-12గురు 

2-3 చంద్ర            2-3 శుక్ర

4 -5 గురు           4-5 చంద్ర.

🌱🌱దివా హోరా చక్రం.🌱🌱

ఉదయాత్పూర్వం:      మద్యాహ్నం

1⃣2⃣ గం||1⃣గం॥రాచంద్ర- శుక్ర

1⃣గం ॥2⃣గం ॥రాశని- బుధ

2⃣గం||3⃣గం ॥తెగురు - చంద్ర

3⃣గoll4⃣గం ॥తెకుజ- శని

4⃣గం||5⃣గoll తెసూర్య- గురు

5⃣గం||6⃣గం ॥తెశుక్ర - కుజ

6⃣గం॥7⃣గoll ఉబుధ-రా సూర్య

7⃣గం॥8⃣గoll ఉచంద్ర - రాశుక్ర

8⃣గం॥9⃣గoll ఉశని - రాబుధ

9⃣గoll🔟గoll ఉగురు - రాచంద్ర

🔟గoll1⃣1⃣గoll ఉకు జ - రాశని

1⃣1⃣గoll1⃣2⃣గం॥ ఉసూర్య -  రా గురు.

🌻చంద్ర,గురు,శుక్ర హోరలు శుభం

🌻బుధ,కుజ హోరలు మధ్యమం  

🌻సూర్య శనిహోరలు అధమం

*🌴🌱🌲విశేషం:-🌲🌱🌴*

🌳1.అభిజిత్ లగ్నం:వృషభ లగ్నం ప11గం||31ని॥ నుండి 01గం|l33నిIIల వరకు.

🌳2.గోధూళి ముహూర్తం సా||5 గం|| 00నిll ల నుండి 5గం||45ని॥ల వరకు.

🌳3. .శ్రాద్థ తిథి:మాఘ శుద్ధ షష్ఠి.

🌳🌳🌳🌳🌳🌳🌳

చెట్లను పెంచండి స్వచ్చమైన ప్రాణవాయువును పీల్చండి

🌳🌳🌳🌳🌳🌳🌳🌳🌳

కామెంట్‌లు