నేటి పంచాంగం

 

*✋✋*

తిథేశ్చ శ్రియ మాప్నోతి వారాదాయుష్యవర్ధనం నక్షత్రాత్ హరతే పాపం  యోగాత్ రోగ నివారణం కరణాత్ కార్య సిధ్ధించ పంచాంగ ఫలముత్తమం

*🌻25 -02-2021🌻*

  దేవానాంచ ఋషీణాంచ గురుం కాంచన సన్నిభం బుద్ధిమంతం త్రిలోకేశం తం నమామి బృహస్పతింll

🌻స్వస్తిశ్రీ శార్వరినామ సంll

🌻ఉత్తరాయణం.

🌻శిశిరఋతువు

🌻మాఘమాసం.

🌻మాసినెల/కుంభమాసం 13వతేది.

    *🌻పంచాంగం🌻*

*🌻తిథి*:శుద్ధ త్రయోదశి సా05:18

తదుపరి చతుర్దశి.

*🌻నక్షత్రం*:పుష్యమి ప01:16

తదుపరి ఆశ్లేషా.

*🌻యోగం*: శోభనం రా01:06

తదుపరి అతిగండం.

*🌻కరణం*: తైతుల సా05:18

తదుపరి గరజి రాతె04:38

తదుపరి వణిజ.

*🌻వారం*:గురువారము

🌞సూర్యోదయం 06:31:01

🌞సూర్యాస్తమయం 18:18:29

🌞పగటి వ్యవధి 11:47:27

🌚రాత్రి వ్యవధి 12:12:00

🌙చంద్రోదయం 16:34:15

🌙చంద్రాస్తమయం 29:42:29*

🌞సూర్యుడు :శతభిషం

🌙చంద్రుడు:పుష్యమి

నక్షత్ర పాదం

పుష్యమి3పాదం"హో "ఉ07:20

పుష్యమి4పాదం"డ"ప01:16

ఆశ్లేష1పాదం"డీ "రా07:09

ఆశ్లేష2పాదం"డు రా01:00

*🟡వర్జ్యం*:రా12గం||53ని IIలనుండి02గంll30ని||ల వరకు.

 *🟡అమృతకాలం*:-ఉపూ05గం||24ని IIలనుండి07గం|03ని||ల వరకు.

🌻దుర్ముహూర్తం:ప10గం||29ని IIలనుండి11గంll16ని||ల వరకు ,

తిరిగి ప03గం||10ని IIలనుండి03గం|56ని||ల వరకు.

   *🟡లగ్న&గ్రహస్థితి🟡*

*🍯కుంభం*:రవి,శుక్ర,ఉ07గం33ని

 *🐟మీనం*:ప09గం13ని

*🐐మేషం*:ప11గం00ని

*🐂వృషభం*:కుజ,రాహు,ప01గం01ని

*👩‍❤‍💋‍👩మిథునం*: ప03గం13

*🦀కటకం*చంద్ర,:సా05గం25ని

*🦁సింహం*=రా07గం29ని

*🧛‍♀కన్య*:రా09గం31ని

*⚖తులా*:రా11గం38ని

*🦂వృశ్చికం*:కేతు,రా01గం51ని

*🏹ధనుస్సు*:రాతె03గం58ని

*🐊*మకరం*:బుధ,గురు,శని,రాతె05గం52ని 

*🌻నేత్రం*:1, జీవం:1.

*🌻యోగిని*:దక్షిణం,తూర్పు.

*🌻గురుస్థితి*:తూర్పు.

*🌼శుక్రస్థితి*: మూఢం 30-04-2021 వరకు.

*⭐ దినస్థితి*: అమృతయోగం ప01గం16ని లవరకు తదుపరి సిద్ధయోగం 

     *🌻🌻గురువారం🌻🌻*

🌻రాహుకాలం: మ1గం|| 30ని Ilలనుండి3గం|lలవరకు.

🌻యమగండము :ఉ6 గం||లనుండి 7గoll30ని||లవరకు.

🌻గుళికకాలం:ఉ9గం||ల నుండి10గం||30నిllలవరకు.

రాహుకాల,యమగండములనుశుభకార్యములయందు.గుళికకాలంఅశుభకార్యములయందుపాటించవలయును.

🌻వారశూల:దక్షిణందోషం.తప్పనిసరి అయితే తైలదానం చేయాలి.పడమర శుభఫలితం,

   ☀🌞శుభ హోరలు🌞☀

పగలు              రాత్రి

6 -7 గురు         6-7 చంద్ర

9-10 శుక్ర           8-9 గురు

11-12 చంద్ర      11-12 శుక్ర

1 - 2 గురు          1 -2 చంద్ర

4-5 శుక్ర              3-4 గురు

    🌻🌻హోరా చక్రం🌻🌻

6⃣ -7⃣ ఉ గురు | రా చంద్ర

7⃣ -8⃣ ఉ కుజ | రా శని

8⃣ -9⃣ ఉ సూర్య | రా గురు

9⃣ -🔟 ఉ శుక్ర | రా కుజ

🔟 -⏸ ఉ బుధ | రా సూర్య

⏸ -1⃣2⃣ ఉ చంద్ర | రా శుక్ర

1⃣2⃣ -1⃣మ శని | రా కు జ

1⃣ -2⃣మ గురు | రా సూర్య

2⃣ -3⃣మ కుజ | రా శుక్ర

3⃣ -4⃣మ  సూర్య | తె బుధ

4⃣ -5⃣సా  శుక్ర | తె చంద్ర

5⃣ -6⃣సా బుధ | తె శని

🌻చంద్ర,గురు,శుక్రహోరలుశుభ

బుధ,కుజహోరలుమధ్యమ,

సూర్య,శనిహోరలుఅధమఫలములనుయిచ్చును.

విశేషం: 

*🌻1.అభిజిత్ లగ్నం* వృషభలగ్నం ప11గంll00నిllల నుండి01గoll01ని॥వరకు.

*🌻2. గోధూళి ముహూర్తం* సా5గంll00నిIIనుండి5గం||48నిllల వరకు.

*🌻3. శ్రార్దతిథి*: మాఘ శుద్ధ త్రయోదశి.

కామెంట్‌లు