🌼05-02-2021🌼 

                🌻🌻

          🌼శ్రీలక్ష్మీ ప్రార్థన🌼

లక్ష్మీo క్షీర సముద్రరాజ తనయాంశ్రీరంగధామేశ్వరీం |

దాసీభూతసమస్తదేవవనితాంలోకైక దీపాంకురాం |

 శ్రీమన్మన్దకటాక్షలబ్ద విభవ

బ్రహ్మేన్ద్ర గంగాధరాం |

త్వాంత్రైలోక్యకుటుమ్బినీంసరసిజాంవన్దేముకుందప్రియాం.


తిథేశ్చ శ్రియ మాప్నోతి వారాదాయుష్యవర్ధనం నక్షత్రాత్ హరతే పాపం యోగాత్ రోగ నివారణం కరణాత్ కార్య సిధ్ధించ పంచాంగ ఫలముత్తమం


🌼స్వస్తిశ్రీ శార్వరినామ సం||, ఉత్తరాయణం,హేమంతఋతువు.

🌼పుష్యమాసం

మకరమాసం/ తైనెల23వతేది.

        🌼పంచాంగం🌼

🌼తిథి: బహుళ అష్టమి ప10:06

తదుపరి నవమి.

🌼నక్షత్రం :విశాఖ సా06:27

తదుపరి అనూరాధ.

🌼యోగం: వృద్ధి రా07:18

తదుపరి ధృవం.

🌼కరణం కౌలువ ప10:06

తదుపరి తైతుల రా09:08

తదుపరి గరజి.

🌼వారం: శుక్రవారము

🌞సూర్యోదయం 06:38:44

🌞సూర్యాస్తమయం 18:12:47

🌞పగటి వ్యవధి 11:34:03

🌚రాత్రి వ్యవధి 12:25:42

🌙చంద్రాస్తమయం 12:21:02

🌙చంద్రోదయం 25:24:41*

🌞సూర్యుడు:శ్రవణం

🌙చంద్రుడు:విశాఖ

   ⭐నక్షత్ర పాదవిభజన⭐

విశాఖ2పాదం"తూ"ఉ07:05

విశాఖ3పాదం"తే"ప12:45

విశాఖ4పాదం"తో "సా06:27

అనూరాధ1పాదం"నా"రా12:09

అనూరాధ2పాదం"నీ"రాతె05:51

🌼వర్జ్యం:రా11గంll

42నిIIలనుండి 01గంll11నిIlలవరకు..

🌼అమృతకాలం:ప11గంll

46నిIIలనుండి  01గంll15నిIlలవరకు.

🌼దుర్ముహూర్తం:ఉ09గంll

01నిIIలనుండి 09గంll46నిIlలవరకు.

తిరిగి :ప12గం||49నిllల నుండి01గం|l35నిIIలవరకు.

       🌼లగ్న&గ్రహస్థితి🌼

🐊మకరం:రవి,గురు,శుక్ర,శని,ఉ07గం11ని 

🍯కుంభం:బుధ,ఉ08గం52ని

🐟మీనం:ప10గం31ని

🐐మేషం:కుజ,ప12గం19ని

🐂వృషభం=రాహు,ప02గం20ని

👩‍❤‍💋‍👩మిథునం:సా04గం32ని

🦀కటకం:సా06గం43ని

🦁సింహం=రా08గం47ని

🧛‍♀కన్య=రా10గం50ని

⚖తులా:చంద్ర,రా12గం57ని

🦂వృశ్చికం:కేతు,రాతె03గం09ని 

🏹,ధనుస్సు:రాతె05గం17ని

🌻నేత్రం:2,జీవం:1/2.

🌻యోగిని:దక్షిణం, తూర్పు.

🌻గురుస్థితి:.మూఢం.

🌼శుక్రస్థితి:తూర్పు.

⭐ దినస్థితి:సిద్ధయోగం పూర్తి.

  🌼శుక్రవారం🌼

🌼రాహుకాలం:ఉ10గం||30నిllల12గం॥ల వరకు,

🌼యమగండం:మ3గం||లనుండి4 గంll30ని॥ల వరకు,

🌼 గుళిక కాలం:ఉ7గం||30నిllలనుండి 9 గం||ల వరకు.

🌼వారశూల:ఉత్తరం శుభం,పడమర దోషం(పరిహారం)బెల్లం

🌼🌼శుభ హోరలు🌼🌼

పగలు               రాత్రి

6-7 శుక్ర           8-9 శుక్ర

8-9 చంద్ర         10-11 చంద్ర

10-11గురు       12-1 గురు

1-2 శుక్ర              3-4 శుక్ర

3-4 చంద్ర            5 - .6 చంద్ర

5-6 గురు

      🌼హారాచక్రం🌼

6⃣ -7⃣ ఉ - శుక్ర | రా - కుజ

7⃣ -8⃣ ఉ - బుధ | రా - సూర్య

8⃣ -9⃣ ఉ - చంద్ర | రా - శుక్ర .

9⃣ -🔟 ఉ - శని | రా - బుధ

🔟 -⏸ ఉ - గురు | రా - చంద్ర

⏸ - 12ఉ - కుజ | రా - శని

12 -1⃣మ - సూర్య | రా -బుధ

1⃣ -.2⃣మ - శుక్ర | రా -. చంద్ర

2⃣ -3⃣మ - బుధ| రా - శని

3⃣_4⃣మ - చంద్ర | తె- గురు

4⃣ -5⃣మ - శని | తె- కుజ

5⃣_6⃣సా - గురు | తె-సూర్య

🌼చంద్ర, గురు, శుక్ర హోరలు శుభం.బుధ,కుజ హోరలు మధ్యమం.సూర్య,శని హోరలు అధమం.

    విశేషం

🌼1.అభిజిత్ లగ్నం:మేషలగ్నం ప10గం31ని॥లనుండి12గం|19ని॥ల వరకు.

🌼2.గోధూళి ముహూర్తం సా5గంll00నిII ల నుండి 5గం॥48ని॥ల వరకు.

🌼3.శ్రాద్దతిథి:పుష్య బహుళ నవమి.

🌼చెట్లనునాటండి స్వచ్ఛమైన  ప్రాణవాయువును పీల్చండి

కామెంట్‌లు