నేటి పంచాంగం

 

*🌼22-01-2021🌼* 

                    *🌻🌻*

          🌼శ్రీలక్ష్మీ ప్రార్థన🌼

లక్ష్మీo క్షీర సముద్రరాజ తనయాంశ్రీరంగధామేశ్వరీం |

దాసీభూతసమస్తదేవవనితాంలోకైక దీపాంకురాం |

 శ్రీమన్మన్దకటాక్షలబ్ద విభవ

బ్రహ్మేన్ద్ర గంగాధరాం |

త్వాంత్రైలోక్యకుటుమ్బినీంసరసిజాంవన్దేముకుందప్రియాం.


తిథేశ్చ శ్రియ మాప్నోతి వారాదాయుష్యవర్ధనం నక్షత్రాత్ హరతే పాపం యోగాత్ రోగ నివారణం కరణాత్ కార్య సిధ్ధించ పంచాంగ ఫలముత్తమం


🌼స్వస్తిశ్రీ శార్వరినామ సం||, ఉత్తరాయణం,హేమంతఋతువు.

🌼పుష్యమాసం

మకరమాసం/ తైనెల09వతేది.

        *🌼పంచాంగం🌼*

*🏐తిథి*: శుద్ధ నవమి సా06:28,

తదుపరి దశమి.

*🏐నక్షత్రం* :భరణి సా06:38,

తదుపరి కృత్తిక.

*🏐యోగం*: శుభం రా09:16,

తదుపరి శుక్లం.

*🏐కరణం*: కౌలువ సా06:28,

తదుపరి తైతుల.

*🏐వారం*: శుక్రవారము

🌞సూర్యోదయం 06:40:11

🌞సూర్యాస్తమయం 18:06:32

🌞పగటి వ్యవధి 11:26:20

🌚రాత్రి వ్యవధి 12:33:40

🌙చంద్రోదయం 12:55:12

🌙చంద్రాస్తమయం 25:48:35*

🌞సూర్యుడు:ఉత్తరాషాఢ

🌙చంద్రుడు:భరణి

 *⭐నక్షత్ర పాదవిభజన⭐*

భరణి3పాదం"లె"ప11:53

భరణి4పాదం"లొ"సా06:38

కృత్తిక1పాదం"అ "రా01:23

*🌼వర్జ్యం*:లేదు.

*🌼అమృతకాలం*:ప12గంll

57నిIIలనుండి  02గంll43నిIlలవరకు.

*🌼దుర్ముహూర్తం*:ఉ09గంll

01నిIIలనుండి 09గంll46నిIlలవరకు.

తిరిగి :ప12గం||47నిllల నుండి01గం|l33నిIIలవరకు.

       *🌼లగ్న&గ్రహస్థితి🌼*

🐊మకరం:రవి,బుధ,గురు,శని,ఉ08గం06ని 

🍯కుంభం:ప09గం48ని

🐟మీనం:ప11గం27ని

🐐మేషం:చంద్ర,కుజ,ప01గం14ని

🐂వృషభం=రాహు,ప03గం16ని

👩‍❤‍💋‍👩మిథునం:సా05గం28ని

🦀కటకం:రా07గం39ని

🦁సింహం=రా09గం43ని

🧛‍♀కన్య=రా11గం45ని

⚖తులా:రాతె01గం52ని

🦂వృశ్చికం:కేతు,రాతె04గం05ని 

🏹,ధనుస్సు:శుక్ర,రాతె06గం12ని

*🌻నేత్రం*:1,జీవం:1/2.

*🌻యోగిని*:ఆకాశం.

*🌻గురుస్థితి*:.మూఢం.

*🌼శుక్రస్థితి*:తూర్పు.

*⭐ దినస్థితి*:సిద్ధయోగం పూర్తి.

  *🌼శుక్రవారం🌼*

🌼రాహుకాలం:ఉ10గం||30నిllల12గం॥ల వరకు,

🌼యమగండం:మ3గం||లనుండి4 గంll30ని॥ల వరకు,

🌼 గుళిక కాలం:ఉ7గం||30నిllలనుండి 9 గం||ల వరకు.

🌼వారశూల:ఉత్తరం శుభం,పడమర దోషం(పరిహారం)బెల్లం

🌼🌼శుభ హోరలు🌼🌼

పగలు               రాత్రి

6-7 శుక్ర           8-9 శుక్ర

8-9 చంద్ర         10-11 చంద్ర

10-11గురు       12-1 గురు

1-2 శుక్ర              3-4 శుక్ర

3-4 చంద్ర            5 - .6 చంద్ర

5-6 గురు

      *🌼హారాచక్రం🌼*

6⃣ -7⃣ ఉ - శుక్ర | రా - కుజ

7⃣ -8⃣ ఉ - బుధ | రా - సూర్య

8⃣ -9⃣ ఉ - చంద్ర | రా - శుక్ర .

9⃣ -🔟 ఉ - శని | రా - బుధ

🔟 -⏸ ఉ - గురు | రా - చంద్ర

⏸ - 12ఉ - కుజ | రా - శని

12 -1⃣మ - సూర్య | రా -బుధ

1⃣ -.2⃣మ - శుక్ర | రా -. చంద్ర

2⃣ -3⃣మ - బుధ| రా - శని

3⃣_4⃣మ - చంద్ర | తె- గురు

4⃣ -5⃣మ - శని | తె- కుజ

5⃣_6⃣సా - గురు | తె-సూర్య

🌼చంద్ర, గురు, శుక్ర హోరలు శుభం.బుధ,కుజ హోరలు మధ్యమం.సూర్య,శని హోరలు అధమం.

    *విశేషం*

🌼1.అభిజిత్ లగ్నం:మేషలగ్నం ప11గం27ని॥లనుండి01గం|14ని॥ల వరకు.

🌼2.గోధూళి ముహూర్తం సా5గంll00నిII ల నుండి 5గం॥48ని॥ల వరకు.

🌼3.శ్రాద్దతిథి:పుష్య శుద్ధ నవమి.

🌼చెట్లనునాటండి స్వచ్ఛమైన  ప్రాణవాయువును పీల్చండి

కామెంట్‌లు