నేటి పంచాంగం

 

🌼"పౌరోహిత్యాన్ని బ్రాహ్మణ కులవృత్తిగా ప్రభుత్వం గుర్తించాలి"🌼

                   🌻🌻

శ్లో llతిథేశ్చ శ్రియ మాప్నోతి వారాదాయుష్యవర్ధనం నక్షత్రాత్ హరతే పాపం యోగాత్ రోగ నివారణం కరణాత్ కార్య సిధ్ధించ పంచాంగ ఫలముత్తమం

🌳🌳06-01-2021🌳🌳

శ్లో|| బుధారిష్టేతు సంప్రాప్తే |

బుధ పూజాం చకారయేత్ |

బుధధ్యానం ప్రవక్ష్యామి |

బుద్ధి పీడోప శాంతయే ||

🌳సంవత్సరం:స్వస్తిశ్రీ శార్వరి.

🌳 దక్షిణాయణం,హేమంత ఋతువు.

🌳మార్గశిరమాసం.

🌳ధనూర్మాసం,మార్గళి నెల 22వతేది.

   🌲🌲 పంచాంగం🌲🌲

🎾తిథి:బహుళ అష్టమి రా02:05,

తదుపరి నవమి.

🎾నక్షత్రం:హస్త సా05:08,

తదుపరి చిత్త.

🎾యోగం: అతిగండం రా12:11,

🎾కరణం బాలవ ప03:06,

తదుపరి కౌలువ రా02:05,

తదుపరి తైతుల.

🎾వారం బుధవారము

🌞సూర్యోదయం 06:37:29

🌞సూర్యాస్తమయం 17:57:47

🌞పగటి వ్యవధి 11:20:17

🌚రాత్రి వ్యవధి 12:40:00

🌙చంద్రాస్తమయం 12:06:59

🌙చంద్రోదయం 24:37:03*

🌞సూర్యుడు: పూర్వాషాఢ

🌙చంద్రుడు: హస్త

     ⭐నక్షత్ర పాదవిభజన⭐

హస్త3పాదం"ణ "ప11:27

హస్త4పాదం"ఠ "సా05:08

చిత్ర1పాదం"పే"రా10:48

చిత్ర2పాదం"పో"రాతె04:27

🎾వర్జ్యం: రా12గం||04నిIIలనుండి 01గంll34నిIIలవరకు..

☘అమృతకాలం:ప10గం||57నిIIలనుండి 12గంll27నిIIలవరకు..

🌳దుర్ముహూర్తం:ప11గం||57నిIIలనుండి 12గంll41నిIIలవరకు.

   🌳లగ్న&గ్రహస్థితి🌳

🏹ధనుస్సు:రవి,శుక్ర,ఉ07గం16ని

🐊మకరం:బుధ,గురు,శని,ప09గం09ని 

🍯కుంభం:ప10గం51ని

🐟మీనం:ప12గం30ని

🐐మేషం=కుజ,ప02గం17ని

🐂వృషభం:రాహు,సా04గం19ని

👩‍❤‍💋‍👩మిథునం: సా06గం31ని

 🦀కటకం:రా08గం42ని

🦁సింహం=రా10గం46ని

🧛‍♀కన్య:చంద్ర,రా12గం49ని

⚖తులా:రాతె02గం56ని

🦂వృశ్చికం:కేతు రాతె05గం08ని

🌻నేత్రం:2,జీవం:1/2.

🌻యోగిని:దక్షిణం,తూర్పు.

🌻గురుస్థితి:తూర్పు.

🌼శుక్రస్థితి:తూర్పు.

⭐ దినస్థితి:మరణయోగం సా05గం08ని లవరకు, తదుపరి సిద్ధయోగం.

   🌳🌴బుధవారం🌴🌳

రాహుకాలం: మ12 గం॥లనుండి1గం|| 30ని II ల వరకు .

యమగండం:ఉ7గం॥30ని॥నుండి 9గం ల వరకు .

గుళిక కాలం:ఉ10 గంట॥30ని॥నుండి 12గం॥ల వరకు

వారశూల: ఉత్తరం దోషం(పరిహారం: క్షీర దానం )పడమర శుభ ఫలితం.

🌳🌳శుభ హోరలు🌳🌳

పగలు                   రాత్రి

7-8 చంద్ర             7-8 శుక్ర

9-10 గురు      9-10 చంద్ర

12-1 శుక్ర            11-12గురు 

2-3 చంద్ర            2-3 శుక్ర

4 -5 గురు           4-5 చంద్ర.

🌱🌱దివా హోరా చక్రం.🌱🌱

ఉదయాత్పూర్వం:      మద్యాహ్నం

1⃣2⃣ గం||1⃣గం॥రాచంద్ర- శుక్ర

1⃣గం ॥2⃣గం ॥రాశని- బుధ

2⃣గం||3⃣గం ॥తెగురు - చంద్ర

3⃣గoll4⃣గం ॥తెకుజ- శని

4⃣గం||5⃣గoll తెసూర్య- గురు

5⃣గం||6⃣గం ॥తెశుక్ర - కుజ

6⃣గం॥7⃣గoll ఉబుధ-రా సూర్య

7⃣గం॥8⃣గoll ఉచంద్ర - రాశుక్ర

8⃣గం॥9⃣గoll ఉశని - రాబుధ

9⃣గoll🔟గoll ఉగురు - రాచంద్ర

🔟గoll1⃣1⃣గoll ఉకు జ - రాశని

1⃣1⃣గoll1⃣2⃣గం॥ ఉసూర్య -  రా గురు.

🌻చంద్ర,గురు,శుక్ర హోరలు శుభం

🌻బుధ,కుజ హోరలు మధ్యమం  

🌻సూర్య శనిహోరలు అధమం

🌴🌱🌲విశేషం:-🌲🌱🌴

🌳1.అభిజిత్ లగ్నం:మీన లగ్నం ప10గం||51ని॥ నుండి 12గం|l30నిIIల వరకు.

🌳2.గోధూళి ముహూర్తం సా||5 గం|| 00నిll ల నుండి 5గం||45ని॥ల వరకు.

🌳3. .శ్రాద్థ తిథి:మార్గశిర బహుళ అష్టమి. 

🌳🌳🌳🌳🌳🌳🌳

చెట్లను పెంచండి స్వచ్చమైన ప్రాణవాయువును పీల్చండి

🌳🌳🌳🌳🌳🌳🌳🌳🌳

కామెంట్‌లు