నేటి పంచాంగం

 

*🌹17-01-2021🌹*

        *🌹సూర్య ప్రార్థన🌹*

శ్లో ||ఉదయగిరిముపేతం భాస్కరం పద్మహస్తంl

సకలభువననేత్రం నూత్నరత్నోపధేయంll

తిమిరకరిమృగేంద్రం బోధకం పద్మినీనాంl

సురవరమభివంద్యం సుందరం విశ్వరూపంll


తిథేశ్చ శ్రియ మాప్నోతి వారాదాయుష్యవర్ధనం నక్షత్రాత్ హరతే పాపం యోగాత్ రోగ నివారణం కరణాత్ కార్య సిధ్ధించ పంచాంగ ఫలముత్తమం

🌹స్వస్తి శార్వరినామ సం||

ఉత్తరాయణం,హేమంత ఋతువు.

 🛑చాంద్రమానం:పుష్యమాసం,

🛑సౌరమానం:మకరమాసం/తై నెల04.

     *🌹🌹 పంచాంగం🌹🌹*🛑తిథి:శుద్ధ చతుర్ధి ఉ08:07,

తదుపరి పంచమి.

🛑నక్షత్రం: పూర్వభాద్ర (సోమవారం) రాతె07:41,

తదుపరి ఉత్తరాభాద్ర.

🛑యోగం:వరీయాన్ సా06:31,

తదుపరి పరిఘ.

🛑కరణం: విష్టి ఉ08:07,

తదుపరి బవ రా08:35,

తదుపరి బాలువ.

🛑వారం ఆదివారము

🌞సూర్యోదయం 06:39:50

🌞సూర్యాస్తమయం 18:03:55

🌞పగటి వ్యవధి 11:24:05

🌚రాత్రి వ్యవధి 12:36:01

🌙చంద్రోదయం 09:51:12

🌙చంద్రాస్తమయం 21:55:24

🌞సూర్యుడు: ఉత్తరాషాఢ

🌙చంద్రుడు:పూర్వభాద్ర

         *నక్షత్ర పాదవిభజన*

పూర్వభాద్ర1పాదం"సే "ప12:27

పూర్వభాద్ర2పాదం"సో 18:50:01

పూర్వభాద్ర3పాదం"దా"రా01:14

🌹వర్జ్యం:ప02గం||19నిIIల నుండి 04గం||01నిIIల వరకు.

🌹అమృతకాలం:రా12గం||31నిIIల నుండి 02గం|12నిIIల వరకు..

🌹దుర్ముహూర్తం:సా04గం||31నిIIల నుండి 05గం||16నిIIల వరకు.

     *🌹లగ్న&గ్రహస్థితి🌹

🐊మకరం::రవి,బుధ,గురు,శని,ఉ08గం30ని 

🍯కుంభం:చంద్ర,కేప10గం11ని

🐟మీనం:ప11గం50ని

🐐మేషం:కుజ,ప01గం38ని

🐂వృషభం:రాహు,ప03గం39ని

👩‍❤‍💋‍👩మిథునం:సా05గం51

🦀కటకం:రా08గం02ని

🦁సింహం=రా10గం16ని

🧛‍♀కన్య=రా12గం09ని

⚖తులా:రా02గం16ని

🦂వృశ్చికం:తు,రాతె04గం28ని 

🏹ధనుస్సుశుక్ర,ఉ06గం36ని

🌻నేత్రం:0,జీవం:1/2.

🌻యోగిని:ఉత్తరం,పడమర.

🌻గురుస్థితి:తూర్పు.

🌼శుక్రస్థితి:తూర్పు.

⭐ దినస్థితి:సిద్ధయోగం పూర్తి.

   *🌹🌹 ఆదివారం🌹🌹*

🌹రాహుకాలం: సా 4గం||30నిll6గం॥ల వరకు,

🌹యమగండం:మ12గం||ల

 నుండి1గంll30ని॥ల వరకు,

🌹గుళికకాలం:మ3గం||లనుండి4గంllల30నిllవరకు.

🌹వారశూల:పడమరదోషం

(పరిహారం)బెల్లంఉత్తరంశుభ ఫలితం.

         🌹హోరాచక్రం🌹

పగలు                      రాత్రి

7-8 శుక్ర                 6-7గురు

9-10 చంద్ర           9-10 శుక్ర

11-12గురు           11-12చంద్ర

2-3 శుక్ర                   1 -2గురు,

4-5 చంద్ర                4-5 శుక్ర

6⃣ -7⃣. ఉ - సూర్య| రా - గురు

7⃣ -8⃣ ఉ - శుక్ర | రా - కుజ

8⃣ -9⃣ ఉ - బుధ| రా - సూర్య

9⃣ -🔟 ఉ - చంద్ర | రా - శుక్ర

🔟 -⏸ ఉ - శని | రా - బుధ

⏸ - 12ఉ - గురు| రా - చంద్ర

12 -1⃣మ - కుజ| రా - శుక్ర

1⃣ -2⃣మ - సూర్య| రా - బుధ

2⃣ -3⃣మ - శుక్ర| రా - చంద్ర

3⃣_4⃣మ - బుధ| తె- శని

4⃣ -5⃣మ - చంద్ర | తె- గురు

5⃣_6⃣సా - శని | తె-కుజ

🌹 చంద్ర, గురు, శుక్ర హోరలు శుభం.బుధ, కుజ హోరలు మధ్యమంసూర్య, శని హోరలు అధమం.

🌹విశేషం

🌹1.అభిజిత్ లగ్నం:మేష లగ్నం ప11గం||46॥నుండి02గం||34నిII వరకు .

 🌹2గోధూళి మహూర్తం : 2గం||04ని॥ నుండి5గం|| 38నిll ల వరకు.

🌹3. శ్రాద్దతిథి: శుద్ధ పంచమి.

కామెంట్‌లు