పోకల పలుకులు

 


 పోకల పలుకులు

“అహంకారం , గర్వం మరియు పొగరు  అనేవి  నా  దృష్టిలో  చాలా  ఖరీదైనవి. కావున వాటిని  కొనుక్కొనే  స్తోమత నాకు లేదు, అందుకే, చవగ్గా  దొరికే  చిరునవ్వు ,ప్రేమ మరియు , ఆప్యాయత  అనే  వాటితోనే   సరిపెట్టుకొంటున్నా . అంతేకాదు,-          ఇతరులకు కూడా  అవే  పంచి పెడుతుా ఆనందంగా ఉంటున్నాను”


pokala mantra

 “Treating others with Respect costs Nothing.But, Earns you Everything” 

కామెంట్‌లు