నేటి పంచాంగం

 

🌻పౌరోహిత్యాన్ని బ్రాహ్మణ కులవృత్తిగా ప్రభుత్వం గుర్తించాలి🌻

           🌻🌻

*🌼18-01-2021🌼*

___________________ __

🌳🌹🌻శ్రీ శివ స్తుతి🌻🌹🌳

        ☘ శివ స్తుతి☘

శ్లో || వందేశంభుం ఉమాపతిం సుర

గురుం,

వందే జగత్కారణం,

వందే పన్నగభూషణం మృగధరం,

వందే పశూనాం పతిం,

వందే సూర్య శశాంక వహ్ని నయనం,

వందే ముకుంద ప్రియం,

వందే భక్త జనాశ్రయం చ,

వరదం వందే శివం శంకరం.🙏🏿


తిథేశ్చ శ్రియ మాప్నోతి వారాదాయుష్యవర్ధనం నక్షత్రాత్ హరతే పాపం యోగాత్ రోగ నివారణం కరణాత్ కార్య సిధ్ధించ పంచాంగ ఫలముత్తమం

🌼స్వస్తి శ్రీ శార్వరినామ సంవత్సరం

🌼 ఉత్తరాయణం,హేమంతఋతువు .

🌼 పుష్యమాసం.

🌼సౌరమానం:మకరమాసం ,తైనెల05వతేది.

       *🏐పంచాంగం🏐*

*తిథి*:శుద్ధ పంచమి ఉ09:13,

తదుపరి షష్ఠి.

*నక్షత్రం*: పూర్వభాద్ర ఉ07:41,

తదుపరి ఉత్తరాభాద్ర.

*యోగం*:పరిఘ సా06:25,

తదుపరి శివం.

*కరణం*:బాలువ ఉ09:13

తదుపరి కౌలువ రా10:01,

తదుపరి తైతుల.

*వారం* సోమవారము

🌞సూర్యోదయం 06:39:56

🌞సూర్యాస్తమయం 18:04:27

🌞పగటి వ్యవధి 11:24:30

🌚రాత్రి వ్యవధి 12:35:34

🌙చంద్రోదయం 10:29:22

🌙చంద్రాస్తమయం 22:42:46

🌞సూర్యుడు:ఉత్తరాషాఢ

🌙చంద్రుడు:పూర్వభాద్ర

    *నక్షత్ర పాదవిభజన*

పూ.భాద్ర4పాదం"దీ"ఉ07:41

ఉ.భాద్ర1పాదం"దూ "ప02:11

ఉ.భాద్ర2పాదం"థ"రా08:43

ఉ.భాద్ర3పాదం"ఝ"రాతె03:17

🌼వర్జ్యం:రా07గం22నిలనుండి 09గం05ని లవరకు.

🌼అమృతకాలం:రాతె05గం43నిలనుండి మంగళవారం ఉ07గం27ని లవరకు.

🌼దుర్ముహూర్తం :-ప12గం//46ని//లనుండి 01గం//31ని//లవరకు.

తిరిగి03గం//01ని// ల నుండి 03గం//46ని//ల వరకు.

   *🌼లగ్న&గ్రహస్థితి🌼*

🐊మకరం:రవి,బుధ,గురు,శని,ఉ08గం22ని 

🍯కుంభం:ప10గం03ని

🐟మీనం:చంద్ర,ప11గం43ని

🐐మేషం:కుజ,ప01గం30ని

🐂వృషభం:రాహు,ప03గం31ని

👩‍❤‍💋‍👩మిథునం: సా05గం43

🦀కటకం:రా07గం55ని

🦁సింహం:రా09గం59

🧛‍♀కన్య=రా12గం01ని

⚖తులా:రా02గం08ని

🦂వృశ్చికం:కేతు,రాతె04గం21ని 

🏹ధనుస్సు:శుక్ర,రాతె06గం28ని

🌻నేత్రం:01జీవం:1/2.

🌻యోగిని:దక్షిణం.

🌻గురుస్థితి:మూఢం 10-02-2021  వరకు.

🌼శుక్రస్థితి:తూర్పు.

⭐దినస్థితి:మరణయోగం ఉ07గం41ని ల వరకు,తదుపరి సిద్ధయోగం.

           *🌼సోమవారం🌼*

🌼రాహుకాలం:ప07గం||30 ని॥నుండి09గంllల వరకు,

🌼యమగండం:ప10గం||30 ని॥నుండి12గంllల వరకు,

🌼గుళికకాలం:మ1గం||30ని॥లనుండి3గం|lవరకు.

🌼వారశూల:తూర్పుదోషం

(పరిహారం)పెరుగు.దక్షిణం శుభఫలితం.

🌼🌼 శుభ హోరలు🌼🌼

పగలు                  రాత్రి

6-7 చంద్ర        6-7 శుక్ర

8-9 గురు        8-9 చంద్ర

11-12 శుక్ర    10-11 గురు

1-2 చంద్ర         1-2 శుక్ర

3-4 గురు         3-4 చంద్ర

- - - - - - -          5-6 గురు

         🌼హారాచక్రం🌼

6⃣ -7⃣ ఉ - చంద్ర| రా - శుక్ర

7⃣ -8⃣ ఉ - శని| రా - బుధ

8⃣ -9⃣ ఉ - గురు| రా - చంద్ర

9⃣ -🔟 ఉ - కుజ | రా - శని

🔟 -⏸ ఉ - సూర్య| రా - గురు

⏸ - 12ఉ - శుక్ర| రా - కుజ

12 -1⃣మ - బుధ| రా - శని

1⃣ -2⃣మ - చంద్ర| రా - గురు

2⃣ -3⃣మ - శని| రా - కుజ

3⃣_4⃣మ - గురు| తె-, సూర్య,

4⃣ -5⃣మ - కుజ| తె- శుక్ర

5⃣_6⃣సా - సూర్య | తె- బుధ

🌼చంద్ర,గురు,శుక్ర హోరలుశుభం

🌼 బుధ,కుజహోరలు మధ్యమం

🌼 సూర్య,శనిహోరలు అధమం

        *🌼విశేషం:🌼*

🌼1.అభిజత్లగ్నం:మేషలగ్నం ప11గం||43ని IIలనుండి 01గం||30ని॥ల వరకు.

🌼2.గోధూళిలగ్నం:సా 5గolIలనుండి 5గం॥45నిlIలవరకు.

🌼3. శ్రాద్దతిథి:పుష్య శుద్ధ షష్ఠి.

        *"10సం లోపు పిల్లలను,60సం పైబడిన పెద్దవారిని ఇంట్లోనే ఉంచి కరోనావైరస్ బారి నుండి కాపాడుకుందాము"🙏*

కామెంట్‌లు