నేటి పంచాంగం

 

*🌹10-01-2021🌹*

        *🌹సూర్య ప్రార్థన🌹*

శ్లో ||ఉదయగిరిముపేతం భాస్కరం పద్మహస్తంl

సకలభువననేత్రం నూత్నరత్నోపధేయంll

తిమిరకరిమృగేంద్రం బోధకం పద్మినీనాంl

సురవరమభివంద్యం సుందరం విశ్వరూపంll


తిథేశ్చ శ్రియ మాప్నోతి వారాదాయుష్యవర్ధనం నక్షత్రాత్ హరతే పాపం యోగాత్ రోగ నివారణం కరణాత్ కార్య సిధ్ధించ పంచాంగ ఫలముత్తమం

🌹స్వస్తి శార్వరినామ సం||

దక్షిణాయణం,హేమంత ఋతువు.

 🛑చాంద్రమానం:మార్గశిరమాసం,

🛑సౌరమానం:ధనుర్మాసం/మార్గళి26.

     *🌹🌹 పంచాంగం🌹🌹*

🛑తిథి:బహుళ ద్వాదశి సా04:52,

తదుపరి త్రయోదశి.

🛑నక్షత్రం :అనూరాధ ప10:48,

తదుపరి జ్యేష్ఠ.

🛑యోగం గండం ప11:48,

తదుపరి వృద్ధి.

🛑కరణం: తైతుల సా04:52,

తదుపరి గరజి రాతె03:41,

తదుపరి వణిజ.

🛑వారం ఆదివారము

🌞సూర్యోదయం 06:38:35

🌞సూర్యాస్తమయం 18:00:03

🌞పగటి వ్యవధి 11:21:28

🌚రాత్రి వ్యవధి 12:38:45

🌙చంద్రాస్తమయం 15:18:00

🌙చంద్రోదయం 28:35:00*

🌞సూర్యుడు: పూర్వాషాఢ

🌙చంద్రుడు: అనూరాధ

      *⭐నక్షత్ర పాదవిభజన⭐*

అనూరాధ4పాదం"నే"ప10:48

జ్యేష్ఠ1పాదం"నో "సా04:23

జ్యేష్ఠ2పాదం"యా "రా09:57

జ్యేష్ఠ3పాదం"యీ "రాతె03:32

🌹వర్జ్యం:ప03గం||25నిIIల నుండి 04గం||56నిIIల వరకు.

🌹అమృతకాలం:రా12గం||27నిIIల నుండి 01గం||57నిIIల వరకు..

🌹దుర్ముహూర్తం:సా04గం||28నిIIల నుండి 05గం||13నిIIల వరకు.

     *🌹లగ్న&గ్రహస్థితి🌹*

🏹ధనుస్సు:రవి,శుక్ర,ఉ07గం00ని

🐊మకరం:బుధ,గురు,శని,ఉ08గం53ని 

🍯కుంభం:ప10గం35ని

🐟మీనం:ప12గం14ని

🐐మేషం:కుజ,ప02గం01ని

🐂వృషభం:రాహు,సా04గం03ని

👩‍❤‍💋‍👩మిథునం:సా06గం15

🦀కటకం:రా08గం26ని

🦁సింహం=రా10గం30ని

🧛‍♀కన్య=రా12గం33ని

⚖తులా:రా02గం40ని

🦂వృశ్చికం:చంద్ర,కేతు,రాతె04గం52ని 

🌻నేత్రం:2,జీవం:1/2.

🌻యోగిని:ఉత్తరం,పడమర.

🌻గురుస్థితి:తూర్పు.

🌼శుక్రస్థితి:తూర్పు.

⭐ దినస్థితి:మరణయోగం పూర్తి.

   *🌹🌹 ఆదివారం🌹🌹*

🌹రాహుకాలం: సా 4గం||30నిll6గం॥ల వరకు,

🌹యమగండం:మ12గం||ల

 నుండి1గంll30ని॥ల వరకు,

🌹గుళికకాలం:మ3గం||లనుండి4గంllల30నిllవరకు.

🌹వారశూల:పడమరదోషం

(పరిహారం)బెల్లంఉత్తరంశుభ ఫలితం.

         🌹హోరాచక్రం🌹

పగలు                      రాత్రి

7-8 శుక్ర                 6-7గురు

9-10 చంద్ర           9-10 శుక్ర

11-12గురు           11-12చంద్ర

2-3 శుక్ర                   1 -2గురు,

4-5 చంద్ర                4-5 శుక్ర

6⃣ -7⃣. ఉ - సూర్య| రా - గురు

7⃣ -8⃣ ఉ - శుక్ర | రా - కుజ

8⃣ -9⃣ ఉ - బుధ| రా - సూర్య

9⃣ -🔟 ఉ - చంద్ర | రా - శుక్ర

🔟 -⏸ ఉ - శని | రా - బుధ

⏸ - 12ఉ - గురు| రా - చంద్ర

12 -1⃣మ - కుజ| రా - శుక్ర

1⃣ -2⃣మ - సూర్య| రా - బుధ

2⃣ -3⃣మ - శుక్ర| రా - చంద్ర

3⃣_4⃣మ - బుధ| తె- శని

4⃣ -5⃣మ - చంద్ర | తె- గురు

5⃣_6⃣సా - శని | తె-కుజ

🌹 చంద్ర, గురు, శుక్ర హోరలు శుభం.బుధ, కుజ హోరలు మధ్యమంసూర్య, శని హోరలు అధమం.

🌹విశేషం

🌹1.అభిజిత్ లగ్నం:మీన లగ్నం ప10గం||35॥నుండి12గం||14నిII వరకు .

 🌹2గోధూళి మహూర్తం : 2గం||04ని॥ నుండి5గం|| 38నిll ల వరకు.

🌹3. శ్రాద్దతిథి:బహుళ ద్వాదశి..

కామెంట్‌లు