నేటి పంచాంగం

 

*🌼29-01-2021🌼* 

                 *🌻🌻*

          🌼శ్రీలక్ష్మీ ప్రార్థన🌼

లక్ష్మీo క్షీర సముద్రరాజ తనయాంశ్రీరంగధామేశ్వరీం |

దాసీభూతసమస్తదేవవనితాంలోకైక దీపాంకురాం |

 శ్రీమన్మన్దకటాక్షలబ్ద విభవ

బ్రహ్మేన్ద్ర గంగాధరాం |

త్వాంత్రైలోక్యకుటుమ్బినీంసరసిజాంవన్దేముకుందప్రియాం.


తిథేశ్చ శ్రియ మాప్నోతి వారాదాయుష్యవర్ధనం నక్షత్రాత్ హరతే పాపం యోగాత్ రోగ నివారణం కరణాత్ కార్య సిధ్ధించ పంచాంగ ఫలముత్తమం


🌼స్వస్తిశ్రీ శార్వరినామ సం||, ఉత్తరాయణం,హేమంతఋతువు.

🌼పుష్యమాసం

మకరమాసం/ తైనెల16వతేది.

        *🌼పంచాంగం🌼*

*🌼తిథి*:బహుళ ప్రథమ రా11:41,

తదుపరి విదియ.

*🌼నక్షత్రం* :ఆశ్లేష రాతె03:20,

తదుపరి మఘ.

*🌼యోగం*:ఆయుష్మాన్ సా05:25,

తదుపరి సౌభాగ్యం.

*🌼కరణం*:బాలువ ప12:16,

తదుపరి కౌలువ రా11:41,

తదుపరి తైతుల.

*🌼వారం* :శుక్రవారము

🌞సూర్యోదయం 06:39:54

🌞సూర్యాస్తమయం 18:09:53

🌞పగటి వ్యవధి 11:29:58

🌚రాత్రి వ్యవధి 12:29:54

🌙చంద్రోదయం 18:49:20

🌙చంద్రాస్తమయం 30:51:34*

🌞సూర్యుడు:శ్రవణం.

🌙చంద్రుడు:ఆశ్లేష

     *⭐నక్షత్ర పాదవిభజన⭐*

ఆశ్లేష1పాదం"డీ"ఉ09:44

ఆశ్లేష2పాదం"డు"ప03:38

ఆశ్లేష3పాదం"డె"రా09:29

ఆశ్లేష4పాదం"డొ"రాతె03:20.

*🌼వర్జ్యం*:సా05గంll

08నిIIలనుండి 06గంll44నిIlలవరకు..

*🌼అమృతకాలం*:రాతె02గంll

45నిIIలనుండి  04గంll22నిIlలవరకు.

*🌼దుర్ముహూర్తం*:ఉ09గంll

01నిIIలనుండి 09గంll46నిIlలవరకు.

తిరిగి :ప12గం||48నిllల నుండి01గం|l34నిIIలవరకు.

       *🌼లగ్న&గ్రహస్థితి🌼*

🐊మకరం:రవి,గురు,శుక్ర,శని,ఉ07గం38ని 

🍯కుంభం:బుధ,ప09గం20ని

🐟మీనం:ప10గం59ని

🐐మేషం:కుజ,ప12గం46ని

🐂వృషభం=రాహు,ప02గం48ని

👩‍❤‍💋‍👩మిథునం:సా05గం00ని

🦀కటకం:చంద్ర,రా07గం11ని

🦁సింహం=రా09గం15ని

🧛‍♀కన్య=రా11గం17ని

⚖తులా:రాతె01గం25ని

🦂వృశ్చికం:కేతు,రాతె03గం37ని 

🏹,ధనుస్సు:రాతె05గం45ని

*🌻నేత్రం*:2,జీవం:1.

*🌻యోగిని*:పడమర.

*🌻గురుస్థితి*:.మూఢం.

ల్

*🌼శుక్రస్థితి*:తూర్పు.

*⭐ దినస్థితి*:మరణయోగం పూర్తి.

  *🌼శుక్రవారం🌼*

🌼రాహుకాలం:ఉ10గం||30నిllల12గం॥ల వరకు,

🌼యమగండం:మ3గం||లనుండి4 గంll30ని॥ల వరకు,

🌼 గుళిక కాలం:ఉ7గం||30నిllలనుండి 9 గం||ల వరకు.

🌼వారశూల:ఉత్తరం శుభం,పడమర దోషం(పరిహారం)బెల్లం

🌼🌼శుభ హోరలు🌼🌼

పగలు               రాత్రి

6-7 శుక్ర           8-9 శుక్ర

8-9 చంద్ర         10-11 చంద్ర

10-11గురు       12-1 గురు

1-2 శుక్ర              3-4 శుక్ర

3-4 చంద్ర            5 - .6 చంద్ర

5-6 గురు

      *🌼హారాచక్రం🌼*

6⃣ -7⃣ ఉ - శుక్ర | రా - కుజ

7⃣ -8⃣ ఉ - బుధ | రా - సూర్య

8⃣ -9⃣ ఉ - చంద్ర | రా - శుక్ర .

9⃣ -🔟 ఉ - శని | రా - బుధ

🔟 -⏸ ఉ - గురు | రా - చంద్ర

⏸ - 12ఉ - కుజ | రా - శని

12 -1⃣మ - సూర్య | రా -బుధ

1⃣ -.2⃣మ - శుక్ర | రా -. చంద్ర

2⃣ -3⃣మ - బుధ| రా - శని

3⃣_4⃣మ - చంద్ర | తె- గురు

4⃣ -5⃣మ - శని | తె- కుజ

5⃣_6⃣సా - గురు | తె-సూర్య

🌼చంద్ర, గురు, శుక్ర హోరలు శుభం.బుధ,కుజ హోరలు మధ్యమం.సూర్య,శని హోరలు అధమం.

    *విశేషం*

🌼1.అభిజిత్ లగ్నం:మేషలగ్నం ప10గం59ని॥లనుండి12గం|46ని॥ల వరకు.

🌼2.గోధూళి ముహూర్తం సా5గంll00నిII ల నుండి 5గం॥48ని॥ల వరకు.

🌼3.శ్రాద్దతిథి:పుష్య బహుళ పాడ్యమి.

🌼చెట్లనునాటండి స్వచ్ఛమైన  ప్రాణవాయువును పీల్చండి

కామెంట్‌లు